Giới thiệu

Trong những năm qua ngành thuế không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước hiện đại hóa nhằm phục vụ cho người nộp thuế. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý thuế, ngành thuế quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thuế phải vững vàng về nghiệp vụ, có tư cách đạo đức và luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Ngành thuế luôn tâm đắc rằng làm nên sự thành công trong các hoạt động thu thuế, không phải bằng những mệnh lệnh hành chính, những chế tài xử phạt mà bằng chính sự vận động tuyên truyền, hổ trợ và sự gắn kết giữa cán bộ thuế và người nộp thuế. Với tinh thần trên, cơ quan quản lý thuế đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, tuyên truyền chính sách thuế, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp thời  nhu cầu cập nhật chính sách thuế cũng như giải đáp các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân kinh doanh, các đối tượng nộp thuế mới.  Vì vậy, ngành thuế đã có chủ trương xã hội hóa công tác thuế, sự ra đời của Hội tư vấn thuế Việt nam, trang thông tin điện tử tracnghiemthue.com là một minh chứng cho chủ trương này.
tracnghiemthue.com  là bạn đồng hành của người nộp thuế, phục vụ việc phổ cập kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật thuế, đồng thời cũng là diễn đàn giải đáp các khó khăn vướng mắc về thuế.

Hỗ Trợ Trực Tuyến
090 85 85 345
090 85 85 347
Support Yahoo Support Skype