Sử dụng hóa đơn đối với xuất nhập khẩu tại chỗ

Thứ sáu, 03/06/2011, 02:15 GMT+7

Bộ Tài chính đã có Công văn số 6282/BTC - TCT hướng dẫn Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh thành phố về việc sử dụng hóa đơn đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

Trước đó, một số doanh nghiệp đã gặp phải khó khăn trong việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hàng hóa gia công xuất nhập khẩu tại chỗ cũng như làm thủ tục hải quan vì những quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu và hóa đơn giá trị gia tăng bị “vênh”.

Theo quy định tại Thông tư 129/2008/TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì hồ sơ đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa gia công xuất nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn GTGT; Thông tư 194/2010/TT - BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính cũng quy định doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn GTGT mới được làm thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 153/2010/TT - BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì tất cả các mặt hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn xuất khẩu.

Chính vì sự trái ngược của những Thông tư trên dẫn đến việc một số doanh nghiệp gặp khó khăn khi liên hệ với cơ quan Thuế để làm thủ tục khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như liên hệ với cơ quan Hải quan để làm thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính có hướng dẫn thống nhất như sau: thời điểm trước ngày 01/01/2011, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

Kể từ ngày 01/01/2011, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động này. Do đó, hồ sơ Hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ được quy định tại khoản 4 Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT- BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn xuất khẩu thay cho hóa đơn giá trị gia tăng.


Người viết : dđdnHỗ Trợ Trực Tuyến
090 85 85 345
090 85 85 347
Support Yahoo Support Skype