Thuế TNDN sẽ giảm còn 22%

Thứ ba, 12/07/2011, 15:57 GMT+7

Dù thuế TNDN chúng ta đang ở mức trung bình thấp so với khu vực nhưng xu hướng sẽ giảm để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết như vậy. Quan điểm của Chính phủ tại quyết định về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 rất rõ ràng.

Đó là cần xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước có. Tức là hướng điều chỉnh sẽ giảm nhằm tăng tích tụ cho doanh nghiệp. Dự kiến từ nay đến năm 2015, thuế suất thuế TNDN có thể sẽ giảm còn 20%-22% thay cho mức 25% như hiện hành.

Ông này cũng cho biết hiện thuế TNDN trong khu vực Đông Nam Á, trừ Singapore là 18%, còn các nước đều 25%-33%. Dù chúng ta đang ở mức trung bình thấp là 25% nhưng xu hướng sẽ giảm để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư. Khi người dân, doanh nghiệp càng được hỗ trợ động viên thì số thu sẽ càng lớn và đảm bảo tính bền vững.


Người viết : infoTVHỗ Trợ Trực Tuyến
090 85 85 345
090 85 85 347
Support Yahoo Support Skype