Tra cứu hoá đơn trên trang tracuuhoadon.gdt.gov.vn ?

Thứ năm, 05/05/2011, 20:15 GMT+7

Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng Quản lý ấn chỉ phiên bản 3.0 đáp ứng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010  và Thông tư số 153/2010/TT-BTC về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Cơ quan Thuế tra cứu thông tin hoá đơn theo địa chỉ www.gdt.gov.vn (hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn). Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai ứng dụng, dữ liệu về hoá đơn của các Cơ quan Thuế chưa ổn định nên tạm thời chưa đưa thông tin ra bên ngoài cho toàn xã hội tra cứu thông tin hoá đơn.

Vì vậy, trước mắt, sau khi Cơ quan Thuế các cấp cập nhật dữ liệu vào ứng dụng Quản lý ấn chỉ phiên bản 3.0 (viết tắt là QLAC 3.0), Tổng cục Thuế sẽ đẩy dữ liệu hoá đơn lên trang thông tin điện tử trong nội bộ ngành với địa chỉ www.tct.vn (hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.tct.vn) để các Cơ quan thuế tra cứu và kiểm tra thông tin trên website nội bộ đảm bảo thông tin đúng về hoá đơn trước khi đăng tải lên website trên internet.


Sau thời gian triển khai ứng dụng QLAC 3.0 và ứng dụng đã chạy ổn định, dự kiến đầu tháng  6/2011, Tổng cục Thuế sẽ triển khai trang website trên internet theo địa chỉ www.gdt.gov.vn (hoặc địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn) để toàn xã hội tra cứu thông tin hoá đơn.
Tổng cục sẽ ban hành qui chế xác định trách nhiệm của các Cơ quan Thuế các cấp trong việc cập nhật dữ liệu hoá đơn vào ứng dụng QLAC và cung cấp thông tin hoá đơn trên website, đồng thời xác định địa chỉ trả lời các vướng mắc của Người nộp thuế về thông tin hoá đơn.
 

CV 1393/TCT-CNTT


Người viết : adminHỗ Trợ Trực Tuyến
090 85 85 345
090 85 85 347
Support Yahoo Support Skype