A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. HH xuất khẩu
B. Dịch vụ xuất khẩu
C. Vận tải quốc tế
D. Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan
A. Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng.
B. Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT).
C. Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), đã bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.
D. Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.
A. Đánh trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế.
B. Đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng nhất với người phải chịu thuế.
C. Câu A và C là đúng
D. Không trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ.