Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 40.000 USD. Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài. Xác định doanh thu chịu thuế GTGT nhà thầu nước ngoài ?

 • A . 357.894,73 USD
 • B . 42.105,26 USD
 • C . 315,789.47 USD
 • D . Số khác
A       B       C       D      

Câu 2 :

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 

 • A . Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • B . Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • C . Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • D . Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Tiền đóng bảo hiểm theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội được trừ vào thu nhập chịu thuế  như thế nào là đúng ?

 • A . Tiền đóng bảo hiểm của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.
 • B . Tiền đóng bảo hiểm được trừ vào thu nhập chịu thuế chưa sử dụng hết sẽ chuyển năm sau.
 • C . Tất cả đều sai
A       B       C      

Câu 4 :

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế ?

Đúng       Sai

Câu 5 :

Ông Chương, là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do nhiều cơ quan chi trả khác nhau. Ông Chương tự mình kê khai và nộp thuế theo mẫu số:
 

 • A . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN
 • B . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNC
 • C . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 07/KK-TNCN
 • D . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 04/KK-TNCN
 • E . Hàng tháng không cần phải nộp, mà khi Quyết toán TNCN năm, phải nộp Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN
A       B       C       D       E      

Câu 6 :

Từ ngày 01/01/2009, khi bán hàng ghi thuế suất cao hơn quy định mà CSKD chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra , phát hiện thì xử lý như sau:
 

 • A . Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định.
 • B . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn.
 • C . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định.
 • D . Không phải kê khai, nộp thuế.
A       B       C       D      

Câu 7 :

Công ty Đầu tư và phát triển nhà A được Nhà nước giao    10.000 m2 đất để xây dựng nhà bán. Công ty bán 01 căn nhà có diện tích đất là 100 m2, giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng (trong đó giá nhà bao gồm cả cơ sở hạ tầng 1,2 tỷ, giá chuyển quyền sử dụng đất do Công ty kê khai là 8 triệu/m2).
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định giá Công ty kê khai chưa đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật.
Tại thời điểm chuyển nhượng, giá đất do UBND quy định là 6 triệu đồng/m2 thì giá tính thuế GTGT đối với căn nhà trên là ?
 

 • A . 1,4 tỷ đồng
 • B . 140 triệu đồng
 • C . Tất cả đều sai
A       B       C      

Câu 8 :

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:
 

 • A . Giá chưa có thuế GTGT
 • B . Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế TTĐB
 • C . Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế nhập khẩu
 • D . Giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế TTĐB (nếu có).
A       B       C       D      

Câu 9 :

Theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng:
 

 • A . Thuế GTGT đầu ra x Thuế suất thuế GTGT của HHDV
 • B . Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • C . Giá tính thuế của HHDV x Thuế suất thuế GTGT của HHDV
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 10 :

Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền :
 

 • A . TN do chuyển giao, chuyển nhượng quyền tác giả.
 • B . TN do chuyển giao, chuyển nhượng quyền sỡ hữu công nghiệp.
 • C . Câu a và b đều đúng.
A       B       C      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu