Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Các yếu tố nào sau đây cấu thành nên một sắc thuế ?

 • A . Tên gọi
 • B . Người nộp thuế; Đối tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế
 • C . Ưu đãi thuế
 • D . Câu A và B đúng
 • E . Câu A, B và C là đúng
A       B       C       D       E      

Câu 2 :

Cty TNHH May Tín Đạt, mở tờ khai Hải quan số 839/XK, thực xuất khẩu vào ngày 15/03/2011, Do việc đặt in hóa đơn gặp khó khăn, đến ngày 01/04/2011,  Cty Tín Đạt mới nhận được hóa đơn do nhà in chuyển đến. Cty lập tức tiền hành lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế, đồng thời kế toán tiến hành lập hóa đơn xuất khẩu cho tờ khai ngày 15/03/2011 nói trên. Hóa đơn lập ngày 01/04/2011. Vậy Doanh thu được ghi nhận vào ngày nào là đúng ?

 • A . 15/03/2011
 • B . 31/03/2011
 • C . 01/04/2011
 • D . Tât cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Những khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập chịu thuế đối với cá nhân cư trú.
 

 • A . Thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản.
 • B . Thu nhập từ trúng thưởng; bản quyền; nhượng quyền thương mại; nhận thừa kế; nhận quà tặng.
 • C . Thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, chuyển giao tài sản giữa cá nhân trong gia đình.
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      

Câu 4 :

Cty A thành lập năm 2008, trong năm 2009 báo cáo quyết toán thuế TNDN có số liệu về chi phí được ghi nhận như sau :
- Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp : 350 triệu đồng
- Tổng các khoản chi phí được trừ vào chi phí (không bao gồm: phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chiết khấu thanh toán) liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh): 2 tỷ đồng
Xác định chi phí được trừ tính vào chi phí trong năm 2009 là
 

 • A . 2,20 tỷ
 • B . 2,30 tỷ
 • C . 2,35 tỷ
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 5 :

Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) ?

Đúng       Sai

Câu 6 :

Cty Công nghệ cao Sasa, mua máy Server hiệu IBM với giá 200 triệu đồng, khi nhận được hoá đơn GTGT cty đã thanh toán ngay một lần, tiền được trích từ nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty Sasa. Biết rằng đối với máy Server được trích khấu hao tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Kế toán đã trích khấu hao hàng năm cho máy chủ Server là 50 triệu đồng và đã tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là đúng hay sai, vì sao ?
 

 • A . Đúng, vì 200 triệu/4năm = 50 triệu (đã trích khấu hao theo đường thằng) và khi mua máy Server có Hoá đơn GTGT hợp pháp.
 • B . Sai, vì máy Server được mua từ nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty Sasa.
 • C . Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiểu là 2 năm nên 200 triệu/2năm = 100 triệu
 • D . Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiều 2 năm và tối đa là 4 năm, đồng thời khi mua máy có Hoá đơn GTGT đầy đủ, hợp pháp nên 200 triệu/(2năm + 4năm):2 = 66,67 triệu
A       B       C       D      

Câu 7 :

Cơ quan chi trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm :
 

 • A . Chi trả toàn bộ thu nhập có được để người nộp thuế đến cơ quan thuế khai báo
 • B . Cơ quan chi trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào NSNN
 • C . Cả a và b đều sai
 • D . Cả a và b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 8 :

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú trước khi tính thuế TNCN đối với thu nhập từ:
 

 • A . Thu nhập từ kinh doanh
 • B . Thu nhập từ trúng thưởng xổ số
 • C . Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • D . Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
A       B       C       D      

Câu 9 :

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 

 • A . Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • B . Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • C . Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • D . Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Từ ngày 01/01/2009, khi CQT thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp hơn quy định thì xử lý bên bán như thế nào?.
 

 • A . Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định.
 • B . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn.
 • C . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định.
 • D . Không phải kê khai, nộp thuế.
A       B       C       D      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu