Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Thuế GTGT là loại thuế Gián thu

Đúng       Sai

Câu 2 :

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:
 

 • A . Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế TTĐB (nếu có)
 • B . Giá hàng hoá nhập khẩu.
 • C . Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có)
 • D . Giá hàng hoá nhập khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có)
A       B       C       D      

Câu 3 :

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì được hoàn thuế của cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế ?

Đúng       Sai

Câu 4 :

Từ ngày 01/01/2009, khi bán hàng ghi thuế suất cao hơn quy định mà CSKD chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra , phát hiện thì xử lý như sau:
 

 • A . Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định.
 • B . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn.
 • C . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định.
 • D . Không phải kê khai, nộp thuế.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Cty XNK A có dịch vụ nhận Nhập khẩu Ủy thác cho Cty B, khi trả hàng hóa cho Cty B, Cty A phải lập chứng từ như thế nào là đúng?

 • A . Lập HĐ GTGT để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào ( Nếu Cty A đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu).
 • B . Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. ( Nếu Cty A chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu)
 • C . Cả A và B đều sai
 • D . Cả A và B đều đúng
A       B       C       D      

Câu 6 :

Người nộp thuế tài nguyên là ?

 • A . Tổ chức khai thác tài nguyên
 • B . Cá nhân khai thác tài nguyên
 • C . Tất cả
A       B       C      

Câu 7 :

Ông Kỳ có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ. Ông Kỳ làm thêm vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ được trả 40.000 đồng/giờ . Xác định thu nhập được miễn thuế của ông Kỳ ?

 • A . Miễn toàn bộ thu nhập trong ngày nghĩ hoặc ngày lễ
 • B . Không được miễn
 • C . 20.000 đ/ giờ
 • D . 40.000 đ/ giờ
A       B       C       D      

Câu 8 :

Công thức tính Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB do DN sản xuất, kinh doanh tiêu thụ tại Việt nam.
 

 • A . Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT).
 • B . Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất TTĐB).
 • C . Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
 • D . Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế TTĐB).
A       B       C       D      

Câu 9 :

Giá tính thuế GTGT của hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là:
 

 • A . Giá bán lẻ hàng hóa trên thị trường
 • B . Giá bán chưa có thuế GTGT
 • C . Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 10 :

Cơ sở sản xuất C mua nguyên liệu là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và sau đó sử dụng một phần nguyên liệu để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cơ sở sản xuất đó phải nộp:
 

 • A . Thuế tiêu thụ đặc biệt của toàn bộ nguyên liệu đã mua
 • B . Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa còn để trong kho và hàng hóa đã đem ra bán
 • C . Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa đã đem bán trong kỳ
 • D . Không được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu