Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn ?

Đúng       Sai

Câu 2 :

Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu theo luật thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam là:
 

 • A . Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam
 • B . Hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
 • C . Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước
 • D . Câu A và C đúng
A       B       C       D      

Câu 3 :

Cá nhân cư trú là người

 • A . Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng được tính là một ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
 • B . Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế
 • C . Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú theo hướng dẫn nêu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi
 • D . Có nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động
 • E . Tât cả đều đúng
A       B       C       D       E      

Câu 4 :

Đối tượng chịu thuế GTGT là:

 • A . HHDV sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
 • B . HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 • C . HHDV dùng cho SXKD và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • D . Tất cả các đáp án trên.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Công ty XNK Sunny xuất khẩu rơm rạ. Việc thu mua trực tiếp rơm rạ của người nông dân gặp khó khăn nên Cty thu mua thông qua Ông Nguyễn Văn Lúa. Hàng tháng kế toán lập Bảng kê mua hàng hoá, dịch vụ theo mẫu 01/TNDN và kèm theo chứng từ thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Lúa. Như vậy Công ty Sunny được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với hàng thu mua từ Ông Nguyễn Văn Lúa không?
 

 • A . Không được tính vào chi phí được trừ. Vì Cty không phải mua trực tiếp của nông dân, mà mua thông qua Ông Nguyễn Văn Lúa.
 • B . Được tính vào chi phí được trừ nếu Ông Nguyễn Văn Lúa có Mã số thuế TNCN.
 • C . Được tính vào chi phí được trừ vì Cty đã lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ theo mẫu 01/TNDN kèm theo chứng từ thanh toán.
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 6 :

Ông Chương mua căn nhà thứ 2 của mình vào năm 2009, của Cty BĐS Hoàng Gia Luật  có đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh giá mua và chi phí có chứng từ hợp pháp là 6,8 tỷ. Năm 2011, do cần tiền nên ông Chương đã chuyển nhượng với giá là 7,8 tỷ. Giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quy định khi chuyển nhượng căn nhà trên là 8,8 tỷ. Ông Chương phải áp dụng thuế suất nào ?

 • A . 25% tính trên thu nhập chịu thuế
 • B . 2% tính trên giá chuyển nhượng
 • C . 2% trên giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
A       B       C      

Câu 7 :

Người nộp thuế tài nguyên là ?

 • A . Tổ chức khai thác tài nguyên
 • B . Cá nhân khai thác tài nguyên
 • C . Tất cả
A       B       C      

Câu 8 :

Giám đốc công ty B mua 1 chiếc du thuyền để vận chuyển hành khách và phục vụ khách du lịch, trường hợp này chiếc du thuyền đó chịu thuế TTĐB là đúng hay sai?
 

Đúng       Sai

Câu 9 :

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?
 

 • A . Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • B . Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • C . Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
 • D . Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Hoá đơn giả là hoá đơn ?

 • A . Hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác.
 • B . Hoá đơn được in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.
 • C . Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng.
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu