Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Thuế Trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế.
 

Đúng       Sai

Câu 2 :

Ông Chương trúng thưởng xổ số 1 cặp 10 vé, trị giá 25 triệu/ vé. Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM chi trả cho ông Chương số tiền thưởng là
 

 • A . 226 triệu
 • B . 235 triệu
 • C . 240 triệu
 • D . 250 triệu
A       B       C       D      

Câu 3 :

Phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
 

 • A . Các phụ cấp theo qui định của Luật Lao động.
 • B . Các phụ cấp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội.
 • C . a & b đều sai
 • D . a & b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 4 :

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được xác định bằng (=)?
 

 • A . Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
 • B . Tổng số thuế GTGT đầu ra
 • C . Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
 • D . Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Công ty X đang cần 900 triệu để mua tồn trữ Thép. Hiện tại, công ty không thể vay vốn của ngân hàng được, biết lãi suất do ngân hàng Nhà nước công bố là 1,3%/tháng,  công ty vay vốn của cổ đông với lãi suất 2,5%/tháng. Xác định chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN?. Thời gian vay là 3 tháng.
 

 • A . 67.500.000
 • B . 52.650.000
 • C . 35.100.000
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 6 :

Công ty cổ phần Hoàng gia Luật thực hiện phát hành thêm 10.000 cổ phiếu để huy động vốn, Mệnh giá 10.000 đ/ CP.  Trong khi giá phát hành (thực tế thu về) là 25.000đ /CP. phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá là 15.000 đ /CP. Xác định thuế TNDN phải nộp đối với khoản chênh lệch này ?. Biết rằng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là 25%.

 • A . 37.500.000
 • B . 30.000.000
 • C . Không phải tính và nộp thuế TNDN
A       B       C      

Câu 7 :

Các yếu tố nào sau đây cấu thành nên một sắc thuế ?

 • A . Tên gọi
 • B . Người nộp thuế; Đối tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế
 • C . Ưu đãi thuế
 • D . Câu A và B đúng
 • E . Câu A, B và C là đúng
A       B       C       D       E      

Câu 8 :

Doanh nghiệp sản xuất rượu bia M trực tiếp xuất khẩu 10.000 thùng bia ra nước ngoài với giá 175.000 đồng/thùng, thuế suất thuế TTĐB 75%. Thuế TTĐB phải nộp đối với cơ sở kinh doanh là:
 

 • A . 0 triệu đồng
 • B . 562,5 triệu đồng
 • C . 750 triệu đồng
 • D . 13.125 triệu đồng.
A       B       C       D      

Câu 9 :

Quyết định cưỡng chế hành chánh thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn bao lâu kể từ ngày ra quyết định ?
 

 • A . Đến khi nào hoàn tất việc cưỡng chế.
 • B . 1 năm
 • C . 6 tháng
 • D . 3 tháng
 • E . 3 năm
A       B       C       D       E      

Câu 10 :

Thuế suất chuyển nhượng BĐS là 25%, áp dụng khi :
 

 • A . Giá chuyển nhượng là phù hợp giá thị trường .
 • B . Giá thỏa thuận giữa bên mua và bên bán
 • C . Giá mua trên hợp đồng phù hợp giá thực tế thời điểm mua; chi phí liên quan có hoá đơn, chứng từ theo luật định .
 • D . Đồng thời cả a và b .
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu