Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 23.000 USD. Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài. Xác định số thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp ?

 • A . 315,789.47 USD
 • B . 340,000.00 USD
 • C . 24,210.53 USD
 • D . Số khác
A       B       C       D      

Câu 2 :

Công ty Việt Luật sáp nhập vào Công ty Hoàng Gia Luật. Tại thời điểm sáp nhập, Giá trị Tài sản trên sổ sách kế toán của Công ty Việt Luật là 20 tỷ. Hội đồng định giá, đánh giá lại trị giá Tài sản của Công ty Việt Luật sáp nhập là 20,2 tỷ. Vậy Phần Chênh lệch do đánh giá lai khi sáp nhập có phải nộp thuế TNDN không ? Nếu có thì Công ty Việt Luật hay Công ty Hoàng Gia Luật phải kê khai, nộp khoản thuế này.
 

 • A . Không phải nộp.
 • B . Phải nộp thuế TNDN, Công ty Hoàng Gia Luật phải có nghĩa vụ kê khai và nộp số thuế trên.
 • C . Không phải nộp, vì Giá trị tài sản tăng do đánh giá lại khi sáp nhập đã chuyển cho đơn vị mới.
 • D . Phải nộp khoản thuế này, Công ty Việt Luật phải có nghĩa vụ kê khai và nộp số thuế trên.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Cá nhân có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở :
 

 • A . Khi chuyển nhượng BĐS đó không phải nộp thuế .
 • B . Khi chuyển nhượng một phần BĐS đó không phải nộp thuế .
 • C . Cả a và b đều đúng .
A       B       C      

Câu 4 :

Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng hoặc công trình xây dựng trên đất là :
 

 • A . Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản
 • B . Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản và tiền hoa hồng (nếu có).
 • C . Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản và các chi phí thực tế phát sinh có liên quan,có hóa đơn chứng từ theo quy định.
A       B       C      

Câu 5 :

Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồng đưa khách du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400 USD/người đi năm ngày, Công ty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch Trung Quốc 300 USD/người thì doanh thu tính thuế của Công ty du lịch Hà Nội là

 • A . 400 USD/người
 • B . 300 USD/người
 • C . 100 USD/người
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 6 :

Giá tính thuế GTGT của hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là:
 

 • A . Giá bán lẻ hàng hóa trên thị trường
 • B . Giá bán chưa có thuế GTGT
 • C . Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 7 :

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:
 

 • A . Giá chưa có thuế GTGT
 • B . Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế TTĐB
 • C . Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế nhập khẩu
 • D . Giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế TTĐB (nếu có).
A       B       C       D      

Câu 8 :

Cá nhân cư trú là người

 • A . Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng được tính là một ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
 • B . Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế
 • C . Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú theo hướng dẫn nêu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi
 • D . Có nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động
 • E . Tât cả đều đúng
A       B       C       D       E      

Câu 9 :

Phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
 

 • A . Các phụ cấp theo qui định của Luật Lao động.
 • B . Các phụ cấp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội.
 • C . a & b đều sai
 • D . a & b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 10 :

Câu nào sau đây là đúng ?

 • A . Thuế GTGT chỉ đánh vào hoạt động tiêu dùng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ, không đánh vào hành vi tiêu dùng ngoài lãnh thổ.
 • B . Người chịu thuế GTGT cũng là người nộp thuế.
 • C . Thuế GTGT không trùng lắp, do thuế GTGT đánh vào giá trị tăng thêm của HHDV qua các khâu sản xuất, lưu thông, tiêu dùng.
 • D . Câu A và C đúng
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu