Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Cách phân loại thuế nào sau đây là đúng ?

 • A . Phân loại theo phương thức đánh thuế
 • B . Phân loại theo cơ sở tính thuế
 • C . Phân loại theo mức thuế
 • D . Phân loại theo chế độ phân cấp và điều hành ngân sách
 • E . Tât cả đều đúng
A       B       C       D       E      

Câu 2 :

Văn bản pháp luật nào sau đây đã hết hiệu lực ?

 • A . Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002
 • B . Thông tư số: 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007
 • C . Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010
 • D . Tất cả
A       B       C       D      

Câu 3 :

Công thức tính Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB do DN sản xuất, kinh doanh tiêu thụ tại Việt nam.
 

 • A . Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT).
 • B . Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất TTĐB).
 • C . Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
 • D . Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế TTĐB).
A       B       C       D      

Câu 4 :

Cty Công nghệ cao Sasa, thuê máy chủ Server hiệu IBM trong 5 năm với giá 200 triệu đồng và thanh toán ngay một lần. Biết rằng đối với máy chủ Server được trích khấu hao tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Kế toán xác định mức khấu hao hàng năm cho máy chủ server là

 • A . 40 triệu
 • B . 50 triệu
 • C . 100 triệu
 • D . 66,67 triệu
A       B       C       D      

Câu 5 :

Việc tính thuế GTGT có thể thực hiện bằng phương pháp nào?
 

 • A . Phương pháp khấu trừ thuế
 • B . Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
 • C . Cả 2 cách trên
A       B       C      

Câu 6 :

Cá nhân cư trú là người

 • A . Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng được tính là một ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
 • B . Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế
 • C . Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú theo hướng dẫn nêu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi
 • D . Có nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động
 • E . Tât cả đều đúng
A       B       C       D       E      

Câu 7 :

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?
 

 • A . Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • B . Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • C . Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
 • D . Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
A       B       C       D      

Câu 8 :

Cá nhân không cư trú được giảm trừ gia cảnh ?
 

 • A . Chỉ giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không giảm trừ cho người phụ thuộc.
 • B . Không được giảm trừ gia cảnh.
 • C . Được giảm trừ gia cảnh, nhưng phải đăng ký với cơ quan quản lý thuế.
 • D . Nếu đã có mã số thuế TNCN
A       B       C       D      

Câu 9 :

Ông C là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam trong tháng là 10.000.000 đồng.  Ông C độc thân, và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.000.000.   Thuế TNCN phải nộp của Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế
 

 • A . 290.0000 đồng
 • B . 2.000.000 đồng
 • C . 2.900.000 đồng
 • D . a & b đều sai
A       B       C       D      

Câu 10 :

Cơ sở kinh doanh nào được hoàn thuế trong các trường hợp sau:
 

 • A . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 1 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • B . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 2 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.
 • C . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.
 • D . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 4 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu