Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Căn cứ tính thuế tài nguyên là ?

 • A . sản lượng tài nguyên tính thuế.
 • B . giá tính thuế và thuế suất.
 • C . Cả A và B
A       B       C      

Câu 2 :

Giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu ?

 • A . Giá xuất khẩu.
 • B . Giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 • C . Câu A và B đều đúng
A       B       C      

Câu 3 :

Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế
 

 • A . Cơ sở thuế
 • B . Đối tượng chịu thuế
 • C . Đối tượng nộp thuế
 • D . Thuế suất
A       B       C       D      

Câu 4 :

Căn cứ tính thuế GTGT là gì?
 

 • A . Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế suất
 • B . Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất
 • C . Giá tính thuế và thuế suất
 • D . Tât cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 5 :

Doanh nghiệp A là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hoá đơn cho hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu như thề nào ?

 • A . Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước, hoá đơn xuất khẩu với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài
 • B . Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
 • C . Sử dụng hoá đơn giá trị xuất khẩu cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
A       B       C      

Câu 6 :

Thuế suất để tính thuế TN từ đầu tư vốn :
 

 • A . 5%
 • B . 3%
 • C . 2%
 • D . 1%
A       B       C       D      

Câu 7 :

Xác định thuế XK phải nộp trong năm của cty S với các tài liệu sau:
Tình hình sản xuất trong năm: SX 120.000 sp A (A ko thuộc diện chịu thuế TTDB), không có hàng tồn đầu kỳ
Tình hình tiêu thụ trong năm:
1)    Xuất khẩu 10ngàn sp điều kiện FOB với giá 60.000 đ/sp và 30ngàn sp điều kiện CIF với giá 66.700 đ/sp. Phí vận chuyển và bảo hiểm là 15% giá FOB
2)    Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 40.000 sp, giá bán 62.000 đ/sp.
3)    Xuất đại lý 20ngàn sp, giá bán của đại lý chưa có thuế GTGT là 55.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 5.000sp
Biết rằng: Thuế GTGT 10%, thuế xuất khẩu 2%.

 

 • A . 29,2 triệu đồng
 • B . 40,8 triệu đồng
 • C . 70 triệu đồng
 • D . Tât cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 8 :

Công ty Toyota Hoàng Gia trong kỳ tính thuế TNDN năm 2009 có số liệu sau: Doanh thu trong kỳ là 200 tỷ, chi phí phát sinh kê khai là 161 tỷ đồng, trong đó Chi tài trợ y tế cho Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm ( Quảng ngãi) là 500 triệu, chi nộp phạt do vi phạm hành chánh khi làm thủ tục Hải quan là 500 triệu. Thu nhập chịu thuế:
 

 • A . 39,5 tỷ
 • B . 40 tỷ
 • C . 39 tỷ
 • D . 38 tỷ
A       B       C       D      

Câu 9 :

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hợp đồng du lịch với Thái Lan theo hình thức trọn gói 50 khách du lịch trong 05 ngày tại Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 32.000 USD. Phía Việt Nam phải lo chi phí toàn bộ vé máy bay, ăn, ở, thăm quan theo chương trình thoả thuận; trong đó riêng tiền vé máy bay đi từ Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại hết 10.000 USD. Tỷ giá 1USD = 17.000 đồng Việt Nam.
Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này là ?
 

 • A . 340.000.000 đồng
 • B . 374.000.000 đồng
 • C . 544.000.000 đồng
A       B       C      

Câu 10 :

Trong thời hạn Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo quy định, nếu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế, kiểm tra phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định thì
 

 • A . Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định
 • B . Số thuế TNDN chênh lệch giữa DN tự khai với Cơ quan thuế kiểm tra sẽ dùng cấn trừ cho kỳ tính thuế tiếp theo.

 • C . Số thuế TNDN chênh lệch, phải nộp thuế nhưng không tính lãi phạt nộp chậm 0.05%/ngày.
 • D . Câu B và C đúng.
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu