Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Cty Hoàng Gia Luật, năm 2009 xây dựng toà nhà làm việc của cty, chưa hoàn thành. Bên Cty Xây dựng và Cty Hoàng Gia Luật tiến hành nghiệm thu phần công việc đã hoàn thành và nhất trí giá trị hoàn thành đến ngày 31/12/2009 là 10 tỷ đồng, khi nhận được hoá đơn GTGT cty đã thanh toán ngay một lần. Theo quy định của pháp luật thuế, đối với nhà cửa, vất kiến trúc được phép trích khấu hao trong 20 năm. Kế toán đã tập hợp và hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN cho năm 2009 như sau:
 

 • A . Phân bổ chi phí khi tính thuế TNDN cho năm 2009 là 10 tỷ/20năm = 500 triệu.
 • B . Không được tính toàn bộ vào chi phí trong năm 2009 khi tính thuế TNDN, phải phân bổ.
 • C . Không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2009.
 • D . Toàn bộ chi phí xây dựng toà nhà được trừ khi tính thuế TNDN năm 2009.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Doanh nghiệp B trong năm có số liệu sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 7.000 triệu đồng
- Chi phí doanh nghiệp kê khai: 5.000 triệu đồng, trong đó:
    + Tiền lương công nhân viên có chứng từ hợp pháp: 500 triệu đồng
    + Tiền trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật: 200 triệu đồng
    + Các chi phí còn lại được coi là chi phí hợp lý
- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm (có chứng nhận đăng ký và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận): 200 triệu đồng
Thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp là:
 

 • A . 2.000 triệu đồng
 • B . 2.200 triệu đồng
 • C . 2.700 triệu đồng
 • D . 2.900 triệu đồng
A       B       C       D      

Câu 3 :

Trong năm 2009, Công ty Toyota Hoàng Gia ký hợp đồng bán cho ông Chương xe ôtô hiệu Toyota Venza có giá bán sau thuế là 2,3 tỷ đồng. Ông Chương đã thanh toán đầy đủ và nhận được hoá đơn GTGT. Vào ngày 31/12/2009, công ty vẫn chưa có xe để giao cho ông Chương, kế toán sẽ làm như thế nào là đúng pháp luật về thuế TNDN ?
 

 • A . Thu hồi hoá đơn và giữ lại đến khi giao xe sẽ giao hoá đơn đó lại cho ông Chương.
 • B . Chưa ghi nhận doanh thu này trong năm 2009, vì chưa chuyển giao quyền sở hữu xe cho ông Chương.
 • C . Ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN trong năm 2009.
 • D . Ghi nhận đây là khoản doanh thu nhận trước, đến khi nào chuyển giao xe cho ông Chương lúc đó sẽ ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.
A       B       C       D      

Câu 4 :

Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng xây dựng nhà máy xi măng Z với Bên Việt Nam với tổng giá trị hợp đồng là 10 triệu USD (giá đã bao gồm thuế GTGT), theo hợp đồng Nhà thầu nước ngoài A sẽ giao bớt phần giá trị xây lắp (được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam) cho Nhà thầu phụ Việt Nam B với giá trị là 01 triệu USD.
Xác định Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A ?
 

 • A . 10 triệu USD
 • B . 1 triệu USD
 • C . 9 triệu USD
 • D . 11 triệu USD
A       B       C       D      

Câu 5 :

Khi chuyển nhượng quyền sử sở hữu nhà giá chuyển nhượng được xác định :
 

 • A . Giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng .
 • B . Giá nhà theo quy định Bộ xây dựng hoặc giá tính lệ phí trước bạ UBND tỉnh.
 • C . Theo a hay b nếu giá nào cao hơn .
A       B       C      

Câu 6 :

Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu như sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 4.000 triệu đồng
- Tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ: 3.000 triệu đồng, trong đó:
    + Chi phí xử lý nước thải: 300 triệu đồng
    + Chi tiền lương trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả: 200 trđ
    + Các chi phí còn lại là hợp lý.
- Thuế suất thuế TNDN là 25%,
Thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp trong năm:
 

 • A . 250 triệu đồng
 • B . 300 triệu đồng
 • C . 375 triệu đồng
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 7 :

Việc tính thuế GTGT có thể thực hiện bằng phương pháp nào?
 

 • A . Phương pháp khấu trừ thuế
 • B . Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
 • C . Cả 2 cách trên
A       B       C      

Câu 8 :

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, phải xử lý như thế nào ?

 • A . Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.
 • B . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai
 • C . Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót
A       B       C      

Câu 9 :

Đối tượng nào sau đây phải đăng ký thuế?

 • A . Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
 • B . Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN
 • C . Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt nam
 • D . Câu A và B đúng
 • E . Câu A; B và C đúng
A       B       C       D       E      

Câu 10 :

Cty Công nghệ cao Sasa, thuê máy chủ Server hiệu IBM trong 5 năm với giá 200 triệu đồng và thanh toán ngay một lần. Biết rằng đối với máy chủ Server được trích khấu hao tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Kế toán xác định mức khấu hao hàng năm cho máy chủ server là

 • A . 40 triệu
 • B . 50 triệu
 • C . 100 triệu
 • D . 66,67 triệu
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu