Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là :
 

 • A . Thu nhập chịu thuế và thuế suất
 • B . Thu nhập tính thuế và thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
 • D . Cả a và b đều sai
A       B       C       D      

Câu 2 :

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 
   
 

 • A . Phải khai thuế GTGT tạm tính tuỳ theo quy định của nơi tiêu thụ
 • B . Phải kê khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 10% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế GTGT với chi cục thuế địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
 • C . Phải kê khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
 • D . Câu B và C đúng
A       B       C       D      

Câu 3 :

Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá tính thuế TTĐB là :

 • A . Tổng số tiền thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng.
 • B . Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng chưa trừ tiền trả thưởng cho khách.
 • C . Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách.
A       B       C      

Câu 4 :

Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính thuế GTGT là:
 

 • A . Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế
 • B . Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT
 • C . Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT
 • D . Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT
A       B       C       D      

Câu 5 :

Khi chuyển nhượng quyền sử sở hữu nhà giá chuyển nhượng được xác định :
 

 • A . Giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng .
 • B . Giá nhà theo quy định Bộ xây dựng hoặc giá tính lệ phí trước bạ UBND tỉnh.
 • C . Theo a hay b nếu giá nào cao hơn .
A       B       C      

Câu 6 :

Đối với cá nhân đã có nhà ở, đất ở,  có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này được áp dụng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân ?

Đúng       Sai

Câu 7 :

Thuế suất 0% không áp dụng đối với:
 

 • A . HH xuất khẩu
 • B . Dịch vụ xuất khẩu
 • C . Vận tải quốc tế
 • D . Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan
A       B       C       D      

Câu 8 :

Hoá đơn giả là hoá đơn ?

 • A . Hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác.
 • B . Hoá đơn được in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.
 • C . Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng.
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      

Câu 9 :

Cty Công nghệ cao Sasa, thuê máy chủ Server hiệu IBM trong 5 năm với giá 200 triệu đồng và thanh toán ngay một lần. Biết rằng đối với máy chủ Server được trích khấu hao tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Kế toán xác định mức khấu hao hàng năm cho máy chủ server là

 • A . 40 triệu
 • B . 50 triệu
 • C . 100 triệu
 • D . 66,67 triệu
A       B       C       D      

Câu 10 :

Người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chánh thuế trong trường hợp nào ?
 

 • A . Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo quy định.
 • B . Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế.
 • C . Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.
 • D . Tất cả đều đúng
A       B       C       D      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu