Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Thu nhập từ bản quyền là khoản thu nhập nhận được do :
 

 • A . Chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sỡ hữu trí tuệ theo quy định của Luật sỡ hữu trí tuệ
 • B . Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
 • C . Câu a và b đều đúng.
A       B       C      

Câu 2 :

Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT là:
 

 • A . Giá chuyển nhượng BĐS
 • B . Giá chuyển nhượng BĐS trừ giá đất
 • C . Giá chuyển nhượng BĐS trừ (-)giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng
 • D . Giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất
A       B       C       D      

Câu 3 :

Giá tính thuế tài nguyên là ?

 • A . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 • B . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế tài nguyên.
 • C . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế TTĐB và thuế giá trị gia tăng.
 • D . Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế TTĐB.
A       B       C       D      

Câu 4 :

Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập khẩu một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Thụy Điển. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu ở trường hợp này là:
 

 • A . Công ty A
 • B . Công ty B
 • C . Nhà sản xuất C
 • D . Công ty A và công ty B cùng chịu
A       B       C       D      

Câu 5 :

Từ 01/04/2009  trường hợp nào không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với HHDV từ 20 triệu đồng trở lên:
 

 • A . Bù trừ công nợ
 • B . Bù trừ giữa giá trị HHDV mua vào với giá trị HHDV bán ra
 • C . Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng
 • D . Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán
 • E . Câu A , B và C đúng
A       B       C       D       E      

Câu 6 :

Thuế TNCN là loại thuế Gián thu
 

Đúng       Sai

Câu 7 :

Cách phân loại thuế nào sau đây là đúng ?

 • A . Phân loại theo phương thức đánh thuế
 • B . Phân loại theo cơ sở tính thuế
 • C . Phân loại theo mức thuế
 • D . Phân loại theo chế độ phân cấp và điều hành ngân sách
 • E . Tât cả đều đúng
A       B       C       D       E      

Câu 8 :

Công ty Đầu tư và phát triển nhà A được Nhà nước giao    10.000 m2 đất để xây dựng nhà bán. Công ty bán 01 căn nhà có diện tích đất là 100 m2, giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng (trong đó giá nhà bao gồm cả cơ sở hạ tầng 1,2 tỷ, giá chuyển quyền sử dụng đất do Công ty kê khai là 8 triệu/m2).
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định giá Công ty kê khai chưa đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật.
Tại thời điểm chuyển nhượng, giá đất do UBND quy định là 6 triệu đồng/m2 thì giá tính thuế GTGT đối với căn nhà trên là ?
 

 • A . 1,4 tỷ đồng
 • B . 140 triệu đồng
 • C . Tất cả đều sai
A       B       C      

Câu 9 :

Thuế tiêu thụ đặc biệt được thu như thế nào?
 

 • A . Thu một lần ở khâu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
 • B . Thu một lần ở khâu sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ
 • C . Không thu ở khâu sản xuất mà thu ở khâu lưu thông tiếp theo
 • D . Thu vào hàng hóa, dịch vụ ở cả khâu sản xuất và lưu thông
A       B       C       D      

Câu 10 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Đúng       Sai
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu