Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

 • A . Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • B . Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
 • C . Phân bón
 • D . Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Công ty Ajino sử dụng xe ôtô Santafe đưa đón khách trị giá xe là 1.200 triệu đồng. Do cơn bảo Conson làm xe hư hỏng hoàn toàn. Công ty được Bảo Minh thanh toán tiền bảo hiểm chiếc xe là 750 triệu. Xác định giá trị tổn thất để hạch toán chi phí khi tính thuế TNDN ?
 

 • A . Không được tính vào chi phí được trừ.
 • B . 450 triệu
 • C . 1.200 triệu
 • D . 750 triệu
A       B       C       D      

Câu 3 :

Trong năm 2009, Công ty Toyota Hoàng Gia ký hợp đồng bán cho ông Chương xe ôtô hiệu Toyota Venza có giá bán sau thuế là 2,3 tỷ đồng. Ông Chương đã thanh toán đầy đủ và nhận được hoá đơn GTGT. Vào ngày 31/12/2009, công ty vẫn chưa có xe để giao cho ông Chương, kế toán sẽ làm như thế nào là đúng pháp luật về thuế TNDN ?
 

 • A . Thu hồi hoá đơn và giữ lại đến khi giao xe sẽ giao hoá đơn đó lại cho ông Chương.
 • B . Chưa ghi nhận doanh thu này trong năm 2009, vì chưa chuyển giao quyền sở hữu xe cho ông Chương.
 • C . Ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN trong năm 2009.
 • D . Ghi nhận đây là khoản doanh thu nhận trước, đến khi nào chuyển giao xe cho ông Chương lúc đó sẽ ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.
A       B       C       D      

Câu 4 :

Công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn,  phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá không chịu thuế TNDN ?

Đúng       Sai

Câu 5 :

Tổ chức, cá nhân bắt đầu sử dụng hóa đơn sau gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cho quan thuế ít nhất là bao nhiêu ngày ?

 • A . 5 ngày
 • B . 10 ngày
 • C . 3 ngày
 • D . Ngay sau khi gửi thông báo phát hành
A       B       C       D      

Câu 6 :

Vũ trường Nữ Hoàng Sài Gòn kinh doanh vũ trường, trong tháng có doanh thu như sau: Doanh thu hoạt động bán vé vào sàn nhảy 150 triệu, doanh thu từ nước giải khát, bia, rượu, thuốc lá là 500 triệu. Thuế TTĐB kinh doanh vũ trường là 30%, thuế suất thuế GTGT là 10%. Thuế TTĐB phải nộp ?
 

 • A . 150 triệu đồng.
 • B . 165 triệu đồng.
 • C . 0 triệu đồng.
 • D . 195 triệu đồng.
A       B       C       D      

Câu 7 :

Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, giá tính thuế GTGT là:
 

 • A . Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế
 • B . Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT
 • C . Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT
 • D . Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT
A       B       C       D      

Câu 8 :

Công ty Đầu tư và phát triển nhà A được Nhà nước giao    10.000 m2 đất để xây dựng nhà bán. Công ty bán 01 căn nhà có diện tích đất là 100 m2, giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng (trong đó giá nhà bao gồm cả cơ sở hạ tầng 1,2 tỷ, giá chuyển quyền sử dụng đất do Công ty kê khai là 8 triệu/m2).
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định giá Công ty kê khai chưa đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật.
Tại thời điểm chuyển nhượng, giá đất do UBND quy định là 6 triệu đồng/m2 thì giá tính thuế GTGT đối với căn nhà trên là ?
 

 • A . 1,4 tỷ đồng
 • B . 140 triệu đồng
 • C . Tất cả đều sai
A       B       C      

Câu 9 :

Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB:
 

 • A . Bài lá
 • B . Rượu thuốc
 • C . Bia tươi
 • D . Cả a, b, c đều đúng.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn :
 

 • A . Biều thuế lũy tiến từng phần
 • B . Biểu thuế toàn phần
 • C . Cả a và b đều sai
A       B       C      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu