Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Để sản xuất ra 1.000 viên gạch mộc (chưa nung) thì phải sử dụng 1 m3 đất sét. Trong tháng, cơ sở khai thác đất sét sản xuất được 100.000 viên gạch thì sản lượng đất sét khai thác chịu thuế tài nguyên là ?

 • A . 10 m3
 • B . 100 m3
 • C . 1.000 m3
A       B       C      

Câu 2 :

Những khoản nào sau đây được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
 

 • A . Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • B . Tiền lương, tiền công trả cho người lao động có ký hợp đồng lao động có thời hạn và đăng ký lao động theo đúng quy định
 • C . Tiền lương, tiền công doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo đúng quy định
 • D . Cả a, b đều đúng.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Thuế gián thu là các loại thuế sau:
 

 • A . Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân
 • B . Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất
 • C . Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
 • D . Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế tài nguyên
A       B       C       D      

Câu 4 :

Giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh đặt cược là :

 • A . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng.
 • B . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT).
 • C . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), đã bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.
 • D . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Công ty Ajino sử dụng xe ôtô Santafe đưa đón khách trị giá xe là 1.200 triệu đồng. Do cơn bảo Conson làm xe hư hỏng hoàn toàn. Công ty được Bảo Minh thanh toán tiền bảo hiểm chiếc xe là 750 triệu. Xác định giá trị tổn thất để hạch toán chi phí khi tính thuế TNDN ?
 

 • A . Không được tính vào chi phí được trừ.
 • B . 450 triệu
 • C . 1.200 triệu
 • D . 750 triệu
A       B       C       D      

Câu 6 :

Khoản thu nhập từ việc làm thêm giờ, làm ban đêm được miễn thuế khi:
 

 • A . Phần tiền lương, tiền công có được do làm việc ban đêm, làm thêm giờ.
 • B . Phần tiền lương, tiền công có được do làm việc ban đêm, làm thêm giờ nhưng không lập bảng kê gửi cho cơ quan thuế.
 • C . a & b đều sai
 • D . a & b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 7 :

Cty XNK A có dịch vụ nhận Nhập khẩu Ủy thác cho Cty B, khi trả hàng hóa cho Cty B, Cty A phải lập chứng từ như thế nào là đúng?

 • A . Lập HĐ GTGT để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào ( Nếu Cty A đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu).
 • B . Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. ( Nếu Cty A chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu)
 • C . Cả A và B đều sai
 • D . Cả A và B đều đúng
A       B       C       D      

Câu 8 :

Ông Chương mua căn nhà thứ 2 của mình vào năm 2009, của Cty BĐS Hoàng Gia Luật  có đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh giá mua và chi phí có chứng từ hợp pháp là 6,8 tỷ. Năm 2011, do cần tiền nên ông Chương đã chuyển nhượng với giá là 7,8 tỷ. Giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quy định khi chuyển nhượng căn nhà trên là 8,8 tỷ. Ông Chương phải áp dụng thuế suất nào ?

 • A . 25% tính trên thu nhập chịu thuế
 • B . 2% tính trên giá chuyển nhượng
 • C . 2% trên giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
A       B       C      

Câu 9 :

Thu nhập nào sau đây tính cho từng lần phát sinh ?

 • A . Thu nhập từ kinh doanh
 • B . Thu nhập từ tiền công
 • C . Thu nhập đầu tư vốn
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      

Câu 10 :

Thu nhập tính thuế
 

 • A . Bằng với thu nhập chịu thuế
 • B . Bằng thu nhập chịu thuế trừ cho các khoản được giảm trừ theo quy định
 • C . Bằng thu nhập chịu thuế cộng với các khoản thu nhập khác
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu