Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt nam có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không, tại sao?

 • A . Được, Nếu đáp ứng điều kiện và hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán đồng thời phải Đăng ký với cơ quan thuế.
 • B . Không được, Nhà thầu nước ngoài chỉ nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
 • C . Được, Nếu chứng minh được số thuế GTGT đầu vào là hợp pháp.
 • D . Không được, vì Nhà thầu nước ngoài không có Pháp nhân tại việt nam.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Công ty X đang cần 900 triệu để mua tồn trữ Thép. Hiện tại, công ty không thể vay vốn của ngân hàng được, biết lãi suất do ngân hàng Nhà nước công bố là 1,3%/tháng,  công ty vay vốn của cổ đông với lãi suất 2,5%/tháng. Xác định chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN?. Thời gian vay là 3 tháng.
 

 • A . 67.500.000
 • B . 52.650.000
 • C . 35.100.000
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 3 :

Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu:
- Doanh thu bán hàng: 6.000 triệu đồng
- Tổng các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN (không bao gồm chi quảng cáo, tiếp thị ...) là 3.500 triệu đồng.
- Phần chi quảng cáo, tiếp thị ... liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp : 430 triệu đồng
Thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế là:
 

 • A . 2.070 triệu đồng
 • B . 2.150 triệu đồng
 • C . 2.500 triệu đồng
 • D . Số khác
A       B       C       D      

Câu 4 :

Cơ sở kinh doanh nào được hoàn thuế trong các trường hợp sau:
 

 • A . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 1 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • B . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 2 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.
 • C . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.
 • D . Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 4 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.
A       B       C       D      

Câu 5 :

Ông Chương trúng thưởng xổ số 1 cặp 10 vé, trị giá 25 triệu/ vé. Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM chi trả cho ông Chương số tiền thưởng là
 

 • A . 226 triệu
 • B . 235 triệu
 • C . 240 triệu
 • D . 250 triệu
A       B       C       D      

Câu 6 :

Khoản thu nhập nào dưới đây là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lượng tiền công cá nhân cư trú
 

 • A . Thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn với tiền lượng làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật
 • B . Thu nhập từ tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả
 • C . Tiền thù lao dưới các hình thức
A       B       C      

Câu 7 :

Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB thì số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ là:
   

 • A . Thuế TTĐB của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.
 • B . Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ (nếu có chứng từ hợp pháp)
 • C . Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào (nếu có chứng từ hợp pháp)
 • D . Không có câu nào trên là đúng.
A       B       C       D      

Câu 8 :

Thuế TNCN là loại thuế Gián thu
 

Đúng       Sai

Câu 9 :

Sau ngày 31/3/2011 khi tổ chức, hộ, cá nhân vẫn tiếp tục sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành ( vẫn còn tồn). Như vậy các hoá đơn khi sử dụng tiếp kể từ ngày 01/04/2011 có được coi là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp không?

 • A . Bất hợp pháp nếu là hóa đơn tự in
 • B . Bất hợp pháp nếu không đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế
 • C . Được sử dụng
 • D . Tất cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Đối với thu nhập từ trúng thưởng, tổ chức cá nhân trả thưởng nộp tờ khai quyết toán 06/KK-TNCN và bảng kê chi tiết theo mẫu nào sau đây:
 

 • A . 06B/BK-TNCN
 • B . 06C/BK-TNCN
 • C . 06D/BK-TNCN
 • D . 07D/BK-TNCN
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu