Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Công ty kinh doanh cầm đồ trong kỳ tính thuế có doanh thu cầm đồ là 110 triệu đồng. Xác định Giá tính thuế GTGT ?

   

 • A . 100 triệu đồng
 • B . 110 triệu đồng
 • C . Câu A và B sai
A       B       C      

Câu 2 :

Hãng hàng không nước ngoài A trong quý I năm 2009 phát sinh doanh số là 100.000 USD, trong đó doanh số bán vé hành khách là 85.000 USD, doanh số bán vận đơn hàng hoá là 10.000 USD và doanh số bán MCO (chứng từ có giá) là 5.000 USD; đồng thời phát sinh khoản thu hộ Nhà nước (lệ phí sân bay) 1.000 USD, chi hoàn do khách trả lại vé 2.000 USD.
Xác định Doanh thu tính thuế TNDN quý I/2009 của Hãng hàng không nước ngoài A ?

 

 • A . 97.000 USD
 • B . 98.000 USD
 • C . 99.000 USD
 • D . 100.000 USD
A       B       C       D      

Câu 3 :

DN A có hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 12/05/2009. Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2009, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hoá đơn này. Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là vào kỳ khai thuế tháng mấy?
 

 • A . Tháng 8/2009
 • B . Tháng 9/2009
 • C . Tháng 10/2009
 • D . Tháng 11/2009
A       B       C       D      

Câu 4 :

Công ty A ở Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị cho Dự án Nhà máy xi măng với Công ty B ở nước ngoài. Tổng giá trị Hợp đồng là 100 triệu USD (không bao gồm thuế GTGT), bao gồm giá trị máy móc thiết bị là 80 triệu USD, giá trị dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng là 20 triệu USD.
Xác định nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty B đối với Giá trị hợp đồng.
 

 • A . Thuế TNDN được tính riêng đối với giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu (80 triệu USD) và tính riêng đối với giá trị dịch vụ (20 triệu USD) theo từng tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.
 • B . Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì tính thuế TNDN trên tổng giá trị hợp đồng (100 triệu USD) với tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.
 • C . Câu A và B đều sai
 • D . Câu A và B đều đúng
A       B       C       D      

Câu 5 :

Trong tháng 4 năm 2010, Công ty Hoàng Gia Luật đã khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên đang làm việc tại công ty là 4,5 triệu, đồng thời đã khấu trừ thuế TNCN cho Ông B có thu nhập từ đầu tư vốn vào cty Hoàng Gia Luật là 4 triệu đồng. Công ty Hoàng Gia Luật trong tháng 4 năm 2010 sẽ
 

 • A . Không nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN đối với số tiền thuế đã khấu trừ của người lao động đang làm việc tại cty, mà chỉ nộp Tờ khai theo mẫu 03/KK-TNCN đối với số tiền thuế đã khấu trừ cho hoạt động đầu tư vôn của ông B.
 • B . Không nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN, mà chỉ nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN.
 • C . Không phải nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN, mà phải nộp theo quý.
 • D . Bắt buộc phải nộp Tờ khai khấu trừ thuế theo mẫu 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN.
A       B       C       D      

Câu 6 :

Đơn vị A ủy thác cho đơn vị B nhập khẩu bia, C là đơn vị mua bia từ A để bán lại. Đơn vị nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt:
 

 • A . Đơn vị A
 • B . Đơn vị B
 • C . Đơn vị C
 • D . Cả A, B, C
A       B       C       D      

Câu 7 :

Giá tính thuế GTGT 
 

 • A . Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT.
 • B . Đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB là giá bán đã có thuế TTĐB nhưng chưa có thuế GTGT.
 • C . Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có ), cộng với thuế TTĐB ( nếu có ).
 • D . Câu A, B và C đúng
A       B       C       D      

Câu 8 :

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý không cần thông báo phát hành trước khi sử dụng ?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB thì số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ là:
   

 • A . Thuế TTĐB của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.
 • B . Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ (nếu có chứng từ hợp pháp)
 • C . Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào (nếu có chứng từ hợp pháp)
 • D . Không có câu nào trên là đúng.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Anh Phạm Văn Chương bán một trong những căn nhà ở 68/29 Út Tịch để lấy tiền đi du học ở nước ngoài. Thu nhập từ tiền bán nhà phải:
 

 • A . Do tiền bán nhà dành để đi du học nên được miễn thuế
 • B . Anh Chương phải đóng thuế với thuế 2% trên giá chuyển nhượng nếu không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan.
 • C . Anh Chương phải đóng thuế với thuế 2% trên giá chuyển nhượng nếu không xác định được giá vốn; các chi phí liên quan và đây không phải là căn nhà duy nhất của Anh Chương.
 • D . Anh Chương phải đóng thuế với thuế 25% trên giá chuyển nhượng.
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu