Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Hãng hàng không nước ngoài A trong quý I năm 2009 phát sinh doanh số là 100.000 USD, trong đó doanh số bán vé hành khách là 85.000 USD, doanh số bán vận đơn hàng hoá là 10.000 USD và doanh số bán MCO (chứng từ có giá) là 5.000 USD; đồng thời phát sinh khoản thu hộ Nhà nước (lệ phí sân bay) 1.000 USD, chi hoàn do khách trả lại vé 2.000 USD.
Xác định Doanh thu tính thuế TNDN quý I/2009 của Hãng hàng không nước ngoài A ?

 

 • A . 97.000 USD
 • B . 98.000 USD
 • C . 99.000 USD
 • D . 100.000 USD
A       B       C       D      

Câu 2 :

Ông C là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam trong tháng là 10.000.000 đồng.  Ông C độc thân, và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.000.000.   Thuế TNCN phải nộp của Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế
 

 • A . 290.0000 đồng
 • B . 2.000.000 đồng
 • C . 2.900.000 đồng
 • D . a & b đều sai
A       B       C       D      

Câu 3 :

Từ 01/04/2009 điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với HHDV từ 20 triệu đồng trở lên được bổ sung thêm quy định nào sau đây:
 

 • A . Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
 • B . Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, bằng chuyển khoản từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán
 • C . Cả hai đáp án trên đều đúng
 • D . Cả hai đáp án trên đều sai
A       B       C       D      

Câu 4 :

Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồng đưa khách du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400 USD/người đi năm ngày, Công ty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch Trung Quốc 300 USD/người thì doanh thu tính thuế của Công ty du lịch Hà Nội là

 • A . 400 USD/người
 • B . 300 USD/người
 • C . 100 USD/người
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 5 :

Từ 01/04/2009  trường hợp nào không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với HHDV từ 20 triệu đồng trở lên:
 

 • A . Bù trừ công nợ
 • B . Bù trừ giữa giá trị HHDV mua vào với giá trị HHDV bán ra
 • C . Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng
 • D . Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán
 • E . Câu A , B và C đúng
A       B       C       D       E      

Câu 6 :

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu:
 

 • A . Trong 2 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
 • B . Trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
 • C . Trong 4 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
A       B       C      

Câu 7 :

Ông HVL Mitshu đến Việt nam từ ngày 01/06/2009 làm cố vấn cho CLB Bóng đá HGL, đến ngày 31/12/2009 ông Mitshu có mặt tại Việt nam 160 ngày; từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010 ông ta có mặt tại CLB Bóng đá HGL tổng cộng là 30 ngày. Vậy năm tính thuế thứ nhất của HVL Mitshu được xác định như thế nào, thời hạn chót HVL Mitshu phải nộp Quyết toán thuế TNCN là ngày nào?
 

 • A . Từ ngày 01/06/2009 đến hết ngày 31/03/2010 và thời hạn nộp quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 31/03/2010.
 • B . Từ ngày 01/06/2009 đến ngày 31/03/2010 và thời hạn nộp quyết toán chậm nhất là ngày 31/07/2010
 • C . Chưa phải nộp vì trong năm 2009, HVL Mitshu có mặt ở Việt nam chưa đến 183 ngày.
 • D . Tất cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 8 :

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?
 

 • A . Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • B . Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • C . Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
 • D . Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
A       B       C       D      

Câu 9 :

Thuế suất 0% không áp dụng đối với:
 

 • A . HH xuất khẩu
 • B . Dịch vụ xuất khẩu
 • C . Vận tải quốc tế
 • D . Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan
A       B       C       D      

Câu 10 :

Giá tính thuế GTGT của hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là:
 

 • A . Giá bán lẻ hàng hóa trên thị trường
 • B . Giá bán chưa có thuế GTGT
 • C . Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu