Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh đặt cược là :

 • A . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng.
 • B . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT).
 • C . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), đã bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.
 • D . Doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế
 

 • A . Cơ sở thuế
 • B . Đối tượng chịu thuế
 • C . Đối tượng nộp thuế
 • D . Thuế suất
A       B       C       D      

Câu 3 :

Cá nhân có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở :
 

 • A . Khi chuyển nhượng BĐS đó không phải nộp thuế .
 • B . Khi chuyển nhượng một phần BĐS đó không phải nộp thuế .
 • C . Cả a và b đều đúng .
A       B       C      

Câu 4 :

Công ty cổ phần Hoàng gia Luật thực hiện phát hành thêm 10.000 cổ phiếu để huy động vốn, Mệnh giá 10.000 đ/ CP.  Trong khi giá phát hành (thực tế thu về) là 25.000đ /CP. phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá là 15.000 đ /CP. Xác định thuế TNDN phải nộp đối với khoản chênh lệch này ?. Biết rằng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là 25%.

 • A . 37.500.000
 • B . 30.000.000
 • C . Không phải tính và nộp thuế TNDN
A       B       C      

Câu 5 :

 Văn bản pháp luật nào còn hiệu lực pháp luật ?

 • A . Thông tư số: 120/2002/TT-BTC
 • B . Thông tư số: 99/2003/TT-BTC
 • C . Thông tư số: 16/2010/TT-BTC
 • D . Thông tư số: 153/2010/TT-BTC
A       B       C       D      

Câu 6 :

Công ty Đầu tư và phát triển nhà A được Nhà nước giao    10.000 m2 đất để xây dựng nhà bán. Công ty bán 01 căn nhà có diện tích đất là 100 m2, giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng (trong đó giá nhà bao gồm cả cơ sở hạ tầng 1,2 tỷ, giá chuyển quyền sử dụng đất do Công ty kê khai là 8 triệu/m2).
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định giá Công ty kê khai chưa đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật.
Tại thời điểm chuyển nhượng, giá đất do UBND quy định là 6 triệu đồng/m2 thì giá tính thuế GTGT đối với căn nhà trên là ?
 

 • A . 1,4 tỷ đồng
 • B . 140 triệu đồng
 • C . Tất cả đều sai
A       B       C      

Câu 7 :

Từ ngày 01/01/2009, khi CQT thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp hơn quy định thì xử lý bên bán như thế nào?.
 

 • A . Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định.
 • B . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn.
 • C . Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định.
 • D . Không phải kê khai, nộp thuế.
A       B       C       D      

Câu 8 :

Khai thuế GTGT là loại thuế khai theo tháng và các trường hợp:
 

 • A . Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.
 • B . Khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
 • C . Khai quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
 • D . Tất cả các phương án trên.
A       B       C       D      

Câu 9 :

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là:
 

 • A . Thu nhập phải chịu thuế.
 • B . Thu nhập được miễn thuế
 • C . Cả 2 câu trên đều sai.
 • D . Cả 2 câu trên đều đúng.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định ?

 • A . Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
 • B . Giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. (Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau)
 • C . Câu A và B đúng
 • D . Câu A và B sai.
A       B       C       D      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu