Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Chức năng của thuế là:
 

 • A . Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
 • B . Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
 • C . Điều tiết nền kinh tế
 • D .
  Tât cả đều đúng
A       B       C       D      

Câu 2 :

Tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định ?

 • A . Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
 • B . Giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. (Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau)
 • C . Câu A và B đúng
 • D . Câu A và B sai.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng đúng hay sai ?

Đúng       Sai

Câu 4 :

Doanh nghiệp B trong năm có số liệu sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 7.000 triệu đồng
- Chi phí doanh nghiệp kê khai: 5.000 triệu đồng, trong đó:
    + Tiền lương công nhân viên có chứng từ hợp pháp: 500 triệu đồng
    + Tiền trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật: 200 triệu đồng
    + Các chi phí còn lại được coi là chi phí hợp lý
- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm (có chứng nhận đăng ký và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận): 200 triệu đồng
Thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp là:
 

 • A . 2.000 triệu đồng
 • B . 2.200 triệu đồng
 • C . 2.700 triệu đồng
 • D . 2.900 triệu đồng
A       B       C       D      

Câu 5 :

Doanh nghiệp X trong năm tính thuế có tài liệu sau:
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 8.000 triệu đồng
- Tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ: 6.000 triệu đồng, trong đó:
    + Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 300 triệu đồng
    + Chi đào tạo tay nghề cho công nhân: 200 triệu đồng
    + Các chi phí còn lại được coi là hợp lý.
- Thuế suất thuế TNDN là 25%,
Thuế TNDN doanh nghiệp A phải nộp trong năm:
 

 • A . 500 triệu đồng
 • B . 625 triệu đồng
 • C . 575 triệu đồng
 • D . Số khác
A       B       C       D      

Câu 6 :

Ông A là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức lương 10tr/tháng; là người độc thân; Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH, 1% BHYT.  Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế.
 

 • A . 209.000 đồng
 • B . 290.000 đồng
 • C . 920.000 đồng
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 7 :

Xác định thuế XK phải nộp trong năm của cty S với các tài liệu sau:
Tình hình sản xuất trong năm: SX 120.000 sp A (A ko thuộc diện chịu thuế TTDB), không có hàng tồn đầu kỳ
Tình hình tiêu thụ trong năm:
1)    Xuất khẩu 10ngàn sp điều kiện FOB với giá 60.000 đ/sp và 30ngàn sp điều kiện CIF với giá 66.700 đ/sp. Phí vận chuyển và bảo hiểm là 15% giá FOB
2)    Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 40.000 sp, giá bán 62.000 đ/sp.
3)    Xuất đại lý 20ngàn sp, giá bán của đại lý chưa có thuế GTGT là 55.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 5.000sp
Biết rằng: Thuế GTGT 10%, thuế xuất khẩu 2%.

 

 • A . 29,2 triệu đồng
 • B . 40,8 triệu đồng
 • C . 70 triệu đồng
 • D . Tât cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 8 :

Hiện tượng thuế chồng lên thuế là hiện tượng:
 

 • A . Đánh nhiều loại thuế lên cùng một đối tượng
 • B . Đánh thuế trùng lắp trên cùng một đối tượng chịu thuế
 • C . Nhiều đối tượng cùng chịu một loại thuế
 • D . Đối tượng phải chịu một mức thuế quá cao
A       B       C       D      

Câu 9 :

Thực hiện khoán sản lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ hoặc định kỳ để tính thuế trong trường hợp nào ?

 • A . Tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán
 • B . Tài nguyên khai thác lưu động, không thường xuyên
 • C . Sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200.000.000 đồng
 • D . Tât cả
A       B       C       D      

Câu 10 :

Khi nào thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để sản xuất hàng hóa dịch vụ được khấu trừ 100%?
 

 • A . Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng để sản xuất hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
 • B . Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng để sản xuất hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT
 • C . Cả a và b đều đúng
 • D . Cả a và b đều sai
A       B       C       D      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu