Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là :
 

 • A . Thu nhập chịu thuế và thuế suất
 • B . Thu nhập tính thuế và thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
 • D . Cả a và b đều sai
A       B       C       D      

Câu 2 :

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do một cá nhân sáng lập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), phần thu nhập còn lại có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động đầu tư vốn không ?

 • A . Không phải nộp thuế TNCN
 • B . Phải nộp thuế TNCN, nếu rút lợi nhuận ra khỏi công ty
 • C . Phải nộp thuế TNCN, nếu thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
 • D . Câu B và C đúng
A       B       C       D      

Câu 3 :

Từ 01/04/2009  trường hợp nào không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với HHDV từ 20 triệu đồng trở lên:
 

 • A . Bù trừ công nợ
 • B . Bù trừ giữa giá trị HHDV mua vào với giá trị HHDV bán ra
 • C . Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng
 • D . Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán
 • E . Câu A , B và C đúng
A       B       C       D       E      

Câu 4 :

Người nộp thuế là những cá nhân, hộ kinh doanh, còn các loại hình doanh nghiệp không được xem là người nộp thuế theo luật quản lý thuế?
 

Đúng       Sai

Câu 5 :

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, phải xử lý như thế nào ?

 • A . Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.
 • B . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai
 • C . Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót
A       B       C      

Câu 6 :

Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ như thế nào là đúng?

 • A . DN được phép trích 10% lợi nhuận trước thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
 • B . DN được phép trích 10% lợi nhuận sau thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
 • C . DN được phép trích 10% doanh thu hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
 • D . DN được phép trích 15% lợi nhuận trước thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
A       B       C       D      

Câu 7 :

Tháng 8/2010, ông Chương nhận lương trước thuế (lương NET) là 17,3 triệu đồng. Ông Chương được giảm trừ cho bản thân và 2 người phụ thuộc. Công ty Hoàng Gia Luật trả thay ông Chương phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là 1,2 triệu đồng. Ông Chương được Công ty Hoàng Gia Luật trả thay tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng và thanh toán thẻ hội viên sân gôn là 3 triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý).
Xác định Thu nhập tính thuế của ông Chương ?

 • A . 17,3 triệu
 • B . 10,1 triệu
 • C . 11 triệu
 • D . 17,36 triệu
A       B       C       D      

Câu 8 :

Dựa vào tiêu thức nào dưới đây để phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu:
 

 • A . Theo đối tượng chịu thuế
 • B . Theo phương thức đánh thuế
 • C . Theo khả năng nộp thuế
 • D . Theo phương pháp tính thuế
A       B       C       D      

Câu 9 :

Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là :

 • A . Ngày đăng ký tờ khai Hải quan
 • B . Ngày hàng cập cảng.
 • C . Ngày giải phóng hàng khoải tàu.
 • D . Tất cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Doanh nghiệp sản xuất rượu bia M trực tiếp xuất khẩu 10.000 thùng bia ra nước ngoài với giá 175.000 đồng/thùng, thuế suất thuế TTĐB 75%. Thuế TTĐB phải nộp đối với cơ sở kinh doanh là:
 

 • A . 0 triệu đồng
 • B . 562,5 triệu đồng
 • C . 750 triệu đồng
 • D . 13.125 triệu đồng.
A       B       C       D      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu