Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Người nộp thuế là những cá nhân, hộ kinh doanh, còn các loại hình doanh nghiệp không được xem là người nộp thuế theo luật quản lý thuế?
 

Đúng       Sai

Câu 2 :

Trong năm 2009, Công ty Toyota Hoàng Gia ký hợp đồng bán cho ông Chương xe ôtô hiệu Toyota Venza có giá bán sau thuế là 2,3 tỷ đồng. Ông Chương đã thanh toán đầy đủ và nhận được hoá đơn GTGT. Vào ngày 31/12/2009, công ty vẫn chưa có xe để giao cho ông Chương, kế toán sẽ làm như thế nào là đúng pháp luật về thuế TNDN ?
 

 • A . Thu hồi hoá đơn và giữ lại đến khi giao xe sẽ giao hoá đơn đó lại cho ông Chương.
 • B . Chưa ghi nhận doanh thu này trong năm 2009, vì chưa chuyển giao quyền sở hữu xe cho ông Chương.
 • C . Ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN trong năm 2009.
 • D . Ghi nhận đây là khoản doanh thu nhận trước, đến khi nào chuyển giao xe cho ông Chương lúc đó sẽ ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Trong kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty A mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB  của cơ sở sản xuất D để xuất khẩu nhưng chỉ xuất khẩu một phần, phần còn lại thì tiêu thụ hết ở trong nước. Công ty A phải khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kỳ tính thuế tháng 7/2009  cho:
 

 • A . Toàn bộ số hàng hoá đã mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009.
 • B . Toàn bộ số hàng hoá đã xuất khẩu mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009 .
 • C . Toàn bộ số hàng hoá đã tiêu thụ trong nước mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009.
 • D . Cả a, b, c đều sai.
A       B       C       D      

Câu 4 :

Hàng hoá luân chuyển nội bộ là hàng hoá:
 

 • A . Do cơ sở kinh doanh xuất bán
 • B . Do CSKD cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của CSKD
 • C . Để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh
 • D . Do CSKD biếu, tặng
A       B       C       D      

Câu 5 :

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, ( người bán và người mua chưa kê khai thuế ) nếu phát hiện sai phải xử lý như thế nào ?

 • A . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 • B . Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
 • C . Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.
A       B       C      

Câu 6 :

Nhập khẩu 2.000 chai rượu, giá bán tại cửa khẩu xuất: 500.000 đ/chai, chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên: 100.000 đ/chai. Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 200 chai. Thuế suất thuế NK rượu: 150%; TTĐB: 30%, thuế TTĐB hàng NK doanh nghiệp phải nộp là:
 

 • A . 900 triệu đồng
 • B . 750 triệu đồng
 • C . 810 triệu đồng
 • D . 675 triệu đồng.
A       B       C       D      

Câu 7 :

Cá nhân cư trú là người

 • A . Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng được tính là một ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
 • B . Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế
 • C . Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú theo hướng dẫn nêu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi
 • D . Có nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động
 • E . Tât cả đều đúng
A       B       C       D       E      

Câu 8 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn ?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Văn phòng đại diện công ty Inspect của Nhật bản tại TP.HCM, Trưởng Văn phòng đại diện là ông Fujita, có hợp đồng thuê nhà hợp pháp tại Việt nam là 120 ngày/ năm, nhân viên người Việt nam làm việc cho VPĐD là 5 người. Tất cả mọi người kể cả ông Fujita có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức phải nộp thuế. Hàng tháng VPĐD và Ông Fujita phải nộp Tờ khai thuế theo mẫu
 

 • A . Chỉ cần mẩu 02/KK-TNCN là đủ
 • B . 02/KK-TNC và 03/KK-TNCN
 • C . 02/KK-TNCN và 04/KK-TNCN
 • D . 02/KK-TNCN và 05/KK-TNCN
 • E . 02/KK-TNCN và 07/KK-TNCN
A       B       C       D       E      

Câu 10 :

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại:
 

 • A . Bộ Tài chính
 • B . Tổng cục Thuế
 • C . Cơ quan thuế quản lý trực tiếp
A       B       C      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu