Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
 

 • A . Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội,
 • B . Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại
 • C . Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
 • D . Thu nhập từ hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV
A       B       C       D      

Câu 2 :

Doanh nghiệp A là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hoá đơn cho hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu như thề nào ?

 • A . Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước, hoá đơn xuất khẩu với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài
 • B . Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
 • C . Sử dụng hoá đơn giá trị xuất khẩu cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
A       B       C      

Câu 3 :

Ba chức năng cở bản của thuế là:
 

 • A . Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Thực hiện phân phối lại thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
 • B . Đảm bảo thu ngân sách Nhà nước; Điều tiết nền kinh tế; Bảo hộ một số ngành trong nước
 • C . Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Cân bằng thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
 • D . Nuôi sống bộ máy Nhà nước, Thực hiện phân phối lại thu nhập; Thực hiện chức năng ngoại thương
A       B       C       D      

Câu 4 :

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng đúng hay sai ?

Đúng       Sai

Câu 5 :

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai

Câu 6 :

Ông C là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đ và Ông C phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi.  Trong tháng Ông C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.  Thuế TNCN phải nộp của Ông C trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế
 

 • A . 82.600.000 đồng
 • B . 82.800.000 đồng
 • C . 19.310.000
 • D . 19.130.000 đồng
A       B       C       D      

Câu 7 :

Cty Công nghệ cao Sasa, thuê máy chủ Server hiệu IBM trong 5 năm với giá 200 triệu đồng và thanh toán ngay một lần. Biết rằng đối với máy chủ Server được trích khấu hao tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Kế toán xác định mức khấu hao hàng năm cho máy chủ server là

 • A . 40 triệu
 • B . 50 triệu
 • C . 100 triệu
 • D . 66,67 triệu
A       B       C       D      

Câu 8 :

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế ?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Vũ trường Nữ Hoàng Sài Gòn kinh doanh vũ trường, trong tháng có doanh thu như sau: Doanh thu hoạt động bán vé vào sàn nhảy 150 triệu, doanh thu từ nước giải khát, bia, rượu, thuốc lá là 500 triệu. Thuế TTĐB kinh doanh vũ trường là 30%, thuế suất thuế GTGT là 10%. Thuế TTĐB phải nộp ?
 

 • A . 150 triệu đồng.
 • B . 165 triệu đồng.
 • C . 0 triệu đồng.
 • D . 195 triệu đồng.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB thì số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ là:
   

 • A . Thuế TTĐB của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.
 • B . Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ (nếu có chứng từ hợp pháp)
 • C . Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào (nếu có chứng từ hợp pháp)
 • D . Không có câu nào trên là đúng.
A       B       C       D      
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu