Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn ?

Đúng       Sai

Câu 2 :

Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế
 

 • A . Cơ sở thuế
 • B . Đối tượng chịu thuế
 • C . Đối tượng nộp thuế
 • D . Thuế suất
A       B       C       D      

Câu 3 :

Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ?

Đúng       Sai

Câu 4 :

Ông C là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đ và Ông C phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi.  Trong tháng Ông C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.  Thuế TNCN phải nộp của Ông C trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông C nhận được là khoản thu nhập trước thuế
 

 • A . 82.600.000 đồng
 • B . 82.800.000 đồng
 • C . 19.310.000
 • D . 19.130.000 đồng
A       B       C       D      

Câu 5 :

Cty Công nghệ cao Sasa, mua máy Server hiệu IBM với giá 200 triệu đồng, khi nhận được hoá đơn GTGT cty đã thanh toán ngay một lần, tiền được trích từ nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty Sasa. Biết rằng đối với máy Server được trích khấu hao tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Kế toán đã trích khấu hao hàng năm cho máy chủ Server là 50 triệu đồng và đã tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là đúng hay sai, vì sao ?
 

 • A . Đúng, vì 200 triệu/4năm = 50 triệu (đã trích khấu hao theo đường thằng) và khi mua máy Server có Hoá đơn GTGT hợp pháp.
 • B . Sai, vì máy Server được mua từ nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty Sasa.
 • C . Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiểu là 2 năm nên 200 triệu/2năm = 100 triệu
 • D . Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiều 2 năm và tối đa là 4 năm, đồng thời khi mua máy có Hoá đơn GTGT đầy đủ, hợp pháp nên 200 triệu/(2năm + 4năm):2 = 66,67 triệu
A       B       C       D      

Câu 6 :

Thuế suất thuế GTGT 0% có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện:
 

 • A . Không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
 • B . Thuộc diện được miễn thuế
 • C . Có số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng 0
 • D . Cả 3 đều sai
A       B       C       D      

Câu 7 :

Thời hạn nộp thuế GTGT:
 

 • A . Đối với NNT theo phương pháp khấu trừ là ngày 20.
 • B . Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hoá là thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
 • C . Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán của cơ quan thuế.
 • D . Tất cả các phương án trên.
A       B       C       D      

Câu 8 :

Khi chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân :
 

 • A . Không phải nộp thuế từ chuyển nhượng BĐS đó .
 • B . Không nộp thuế nếu việc chuyển đổi đất để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp.
 • C . Không nộp thuế chuyển nhượng BĐS, vì đây là hoạt động chuyển đổi đất.
 • D . Cả b và c đều đúng .
A       B       C       D      

Câu 9 :

Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn :
 

 • A . Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
 • B . Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
A       B       C      

Câu 10 :

Căn cứ tính thuế TTĐB là gì?
 

 • A . Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ đó.
 • B . Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB
 • C . Thuế suất thuế TTĐB
 • D . Tất cả đều sai.
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu