Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế khi

 • A . Nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
 • B . Nhà ở, đất ở này được chuyển nhượng lần đầu tiên.
 • C . Cá nhân chuyển nhượng lần đầu tiên.
 • D . Tât cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Khai thuế GTGT là loại thuế khai theo tháng và các trường hợp:
 

 • A . Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.
 • B . Khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
 • C . Khai quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
 • D . Tất cả các phương án trên.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Giá thanh toán ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng do đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng là:
 

 • A . Giá chưa có thuế giá trị gia tăng
 • B . Giá đã có thuế giá trị gia tăng
 • C . Giá căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế
 • D . Cả 3 đều sai
A       B       C       D      

Câu 4 :

Theo luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Đúng       Sai

Câu 5 :

Hàng hóa nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB:
 

 • A . Bài lá
 • B . Rượu thuốc
 • C . Bia tươi
 • D . Cả a, b, c đều đúng.
A       B       C       D      

Câu 6 :

Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá tính thuế TTĐB là :

 • A . Tổng số tiền thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng.
 • B . Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng chưa trừ tiền trả thưởng cho khách.
 • C . Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách.
A       B       C      

Câu 7 :

Văn phòng đại diện công ty Inspect của Nhật bản tại TP.HCM, Trưởng Văn phòng đại diện là ông Fujita, có hợp đồng thuê nhà hợp pháp tại Việt nam là 120 ngày/ năm, nhân viên người Việt nam làm việc cho VPĐD là 5 người. Tất cả mọi người kể cả ông Fujita có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức phải nộp thuế. Hàng tháng VPĐD và Ông Fujita phải nộp Tờ khai thuế theo mẫu
 

 • A . Chỉ cần mẩu 02/KK-TNCN là đủ
 • B . 02/KK-TNC và 03/KK-TNCN
 • C . 02/KK-TNCN và 04/KK-TNCN
 • D . 02/KK-TNCN và 05/KK-TNCN
 • E . 02/KK-TNCN và 07/KK-TNCN
A       B       C       D       E      

Câu 8 :

Cá nhân cư trú là người nước ngoài, có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức ở nước ngoài chi trả. Hàng tháng phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số
   
 

 • A . 02/KK-TNCN
 • B . 07/KK-TNCN
 • C . 03/KK-TNCN
 • D . 05/KK-TNCN
 • E . Không phải nộp, vì thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức chi trả có trách nhiệm kê khai.
A       B       C       D       E      

Câu 9 :

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là:

 • A . Giá bán chưa có thuế GTGT
 • B . Giá bán đã có thuế GTGT
 • C . Giá tính thuế của HHDV cùng loại
 • D . Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Thuế gián thu là các loại thuế sau:
 

 • A . Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân
 • B . Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất
 • C . Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
 • D . Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế tài nguyên
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu