Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Cty TNHH Hoàng Gia Luật đã trực tiếp đến các gia đình bi nạn trong cơn bão Conson tại Quãng ngãi để tham hỏi và tài trợ 100 triệu cho 10 hộ bi thiệt hại nặng. Đồng thời, cty đóng góp 500 triệu vào quỹ "khắc phục sau bão Conson" cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Quãng ngãi, Công ty đã nhận được Bằng Khen và phiếu thu tiền của Hội chữ thập đỏ. Xác định số tiền cty đã chi được chập nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?
 

 • A . 100 triệu
 • B . 500 triệu
 • C . 600 triệu
 • D . Không được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản trợ giúp này.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT khi Doanh nghiệp xuất tiêu dùng nội bộ, tặng cho có chịu thuế GTGT không ?

   
 

 • A . Không chịu thuế GTGT, vì không nhằm mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận.
 • B . Không chịu thuế GTGT, nhưng phải xuất hoá đơn đầu ra và ghi rõ hàng không thu tiền do tiêu dùng nội bộ, hoặc cho tặng.
 • C .
 • D . Có, nhưng không cần xuất hoá đơn đầu ra.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Đúng       Sai

Câu 4 :

Cty Hoàng Gia Luật mua 01 căn nhà của Cty Bất Động Sản Hoàng Anh Gia Lai tại Hà Nội để làm Văn phòng chi nhánh của Cty Hoàng Gia Luật có hóa đơn GTGT ghi tách riêng giá bán nhà là 16 tỷ, giá trị quyền sử dụng đất là 14 tỷ. Xác định Nguyên giá TSCĐ Cty Hoàng Gia Luật được trích khấu hao vào chi phí được trừ.

 • A . 14 tỷ
 • B . 16 tỷ
 • C . 30 tỷ
A       B       C      

Câu 5 :

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai

Câu 6 :

Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, giá tính thuế GTGT là:
 

 • A . Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế
 • B . Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT
 • C . Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT
 • D . Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT
A       B       C       D      

Câu 7 :

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với đối tượng nào sau đây?
 

 • A . Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • B . Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • C . Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
 • D . Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
A       B       C       D      

Câu 8 :

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được xác định bằng (=)?
 

 • A . Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
 • B . Tổng số thuế GTGT đầu ra
 • C . Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
 • D . Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.
A       B       C       D      

Câu 9 :

Đại lý bán bia phải nộp loại thuế gián thu nào sau đây:
 

 • A . Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng
 • B . Chỉ nộp thuế giá trị gia tăng
 • C . Chỉ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
 • D . Không có thuế gián thu
A       B       C       D      

Câu 10 :

Ông HVL Mitshu đến Việt nam từ ngày 01/06/2009 làm cố vấn cho CLB Bóng đá HGL, đến ngày 31/12/2009 ông Mitshu có mặt tại Việt nam 160 ngày; từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010 ông ta có mặt tại CLB Bóng đá HGL tổng cộng là 30 ngày. Vậy năm tính thuế thứ nhất của HVL Mitshu được xác định như thế nào, thời hạn chót HVL Mitshu phải nộp Quyết toán thuế TNCN là ngày nào?
 

 • A . Từ ngày 01/06/2009 đến hết ngày 31/03/2010 và thời hạn nộp quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 31/03/2010.
 • B . Từ ngày 01/06/2009 đến ngày 31/03/2010 và thời hạn nộp quyết toán chậm nhất là ngày 31/07/2010
 • C . Chưa phải nộp vì trong năm 2009, HVL Mitshu có mặt ở Việt nam chưa đến 183 ngày.
 • D . Tất cả đều sai.
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu