Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá chuyển nhượng được xác định :
 

 • A . Giá chuyển nhượng thực tế theo hợp đồng.
 • B . Giá đất theo UBND tỉnh thời điểm chuyển nhượng.
 • C . Theo a hay b nếu giá nào cao hơn.
 • D . Theo giá thị trường.
A       B       C       D      

Câu 2 :

Vũ trường Nữ Hoàng Sài Gòn kinh doanh vũ trường, trong tháng có doanh thu như sau: Doanh thu hoạt động bán vé vào sàn nhảy 150 triệu, doanh thu từ nước giải khát, bia, rượu, thuốc lá là 500 triệu. Thuế TTĐB kinh doanh vũ trường là 30%, thuế suất thuế GTGT là 10%. Thuế TTĐB phải nộp ?
 

 • A . 150 triệu đồng.
 • B . 165 triệu đồng.
 • C . 0 triệu đồng.
 • D . 195 triệu đồng.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế khi

 • A . Nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
 • B . Nhà ở, đất ở này được chuyển nhượng lần đầu tiên.
 • C . Cá nhân chuyển nhượng lần đầu tiên.
 • D . Tât cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 4 :

Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ?

Đúng       Sai

Câu 5 :

Cá nhân cư trú là người nước ngoài, có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức ở nước ngoài chi trả. Hàng tháng phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số
   
 

 • A . 02/KK-TNCN
 • B . 07/KK-TNCN
 • C . 03/KK-TNCN
 • D . 05/KK-TNCN
 • E . Không phải nộp, vì thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức chi trả có trách nhiệm kê khai.
A       B       C       D       E      

Câu 6 :

Theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng:
 

 • A . Thuế GTGT đầu ra x Thuế suất thuế GTGT của HHDV
 • B . Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • C . Giá tính thuế của HHDV x Thuế suất thuế GTGT của HHDV
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 7 :

Thuế Trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế.
 

Đúng       Sai

Câu 8 :

Cty TNHH Hoàng Gia Luật đã trực tiếp đến các gia đình bi nạn trong cơn bão Conson tại Quãng ngãi để tham hỏi và tài trợ 100 triệu cho 10 hộ bi thiệt hại nặng. Đồng thời, cty đóng góp 500 triệu vào quỹ "khắc phục sau bão Conson" cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Quãng ngãi, Công ty đã nhận được Bằng Khen và phiếu thu tiền của Hội chữ thập đỏ. Xác định số tiền cty đã chi được chập nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ?
 

 • A . 100 triệu
 • B . 500 triệu
 • C . 600 triệu
 • D . Không được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản trợ giúp này.
A       B       C       D      

Câu 9 :

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài là đối tượng chịu mức thuế suất thuế GTGT nào?
 

 • A . 0%
 • B . Không thuộc diện chịu thuế GTGT
 • C . 5%
 • D . 10%
A       B       C       D      

Câu 10 :

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu