Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Thuế TTĐB không phải là loại thuế Gián thu

Đúng       Sai

Câu 2 :

Thu nhập nào sau đây tính cho từng lần phát sinh ?

 • A . Thu nhập từ kinh doanh
 • B . Thu nhập từ tiền công
 • C . Thu nhập đầu tư vốn
 • D . Câu A và B đúng
A       B       C       D      

Câu 3 :

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do một cá nhân sáng lập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), phần thu nhập còn lại có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động đầu tư vốn không ?

 • A . Không phải nộp thuế TNCN
 • B . Phải nộp thuế TNCN, nếu rút lợi nhuận ra khỏi công ty
 • C . Phải nộp thuế TNCN, nếu thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
 • D . Câu B và C đúng
A       B       C       D      

Câu 4 :

Trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng được hoàn thuế GTGT ?

Đúng       Sai

Câu 5 :

Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn :
 

 • A . Biều thuế lũy tiến từng phần
 • B . Biểu thuế toàn phần
 • C . Cả a và b đều sai
A       B       C      

Câu 6 :

Anh Nam và chị Liên cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà chung duy nhất của 2 vợ chồng tại Phú Mỹ Hưng nhưng chị Liên còn có riêng miếng đất ở tại quận 12. Khi bán căn nhà tại Phú Mỹ Hưng thì :
 

 • A . Anh Nam và chị Liên không phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên.
 • B . Anh Nam và chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên.
 • C . Anh Nam được miễn thuế, chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên.
A       B       C      

Câu 7 :

Giá tính thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu là:
 

 • A . Giá FOB
 • B . Giá FOB + thuế nhập khẩu
 • C . Giá CIF
 • D . Giá CIF + thuế nhập khẩu
A       B       C       D      

Câu 8 :

Công ty Siêu Lợi bán xe máy SCR trả góp trong 12 tháng, Biết rằng giá bán trả 1 lần chưa thuế là 35 triệu, lãi trả góp là 12 triệu. Vậy giá tính thuế GTGT là
 

 • A . 35 triệu
 • B . 36 triệu
 • C . 47 triệu
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 9 :

Thuế gián thu là loại thuế ?

 • A . Không trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ.
 • B . Đánh trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế.
 • C . Đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng nhất với người phải chịu thuế.
 • D . Câu A và C là đúng
A       B       C       D      

Câu 10 :

Công ty kinh doanh cầm đồ trong kỳ tính thuế có doanh thu cầm đồ là 110 triệu đồng. Xác định Giá tính thuế GTGT ?

   

 • A . 100 triệu đồng
 • B . 110 triệu đồng
 • C . Câu A và B sai
A       B       C      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu