Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Ông Chương trúng thưởng xổ số 1 cặp 10 vé, trị giá 25 triệu/ vé. Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM chi trả cho ông Chương số tiền thưởng là
 

 • A . 226 triệu
 • B . 235 triệu
 • C . 240 triệu
 • D . 250 triệu
A       B       C       D      

Câu 2 :

Đơn vị A ủy thác cho đơn vị B nhập khẩu bia, C là đơn vị mua bia từ A để bán lại. Đơn vị nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt:
 

 • A . Đơn vị A
 • B . Đơn vị B
 • C . Đơn vị C
 • D . Cả A, B, C
A       B       C       D      

Câu 3 :

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hợp đồng du lịch với Thái Lan theo hình thức trọn gói 50 khách du lịch trong 05 ngày tại Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 32.000 USD. Phía Việt Nam phải lo chi phí toàn bộ vé máy bay, ăn, ở, thăm quan theo chương trình thoả thuận; trong đó riêng tiền vé máy bay đi từ Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại hết 10.000 USD. Tỷ giá 1USD = 17.000 đồng Việt Nam.
Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này là ?
 

 • A . 340.000.000 đồng
 • B . 374.000.000 đồng
 • C . 544.000.000 đồng
A       B       C      

Câu 4 :

Công ty XNK Sunny xuất khẩu rơm rạ. Việc thu mua trực tiếp rơm rạ của người nông dân gặp khó khăn nên Cty thu mua thông qua Ông Nguyễn Văn Lúa. Hàng tháng kế toán lập Bảng kê mua hàng hoá, dịch vụ theo mẫu 01/TNDN và kèm theo chứng từ thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Lúa. Như vậy Công ty Sunny được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với hàng thu mua từ Ông Nguyễn Văn Lúa không?
 

 • A . Không được tính vào chi phí được trừ. Vì Cty không phải mua trực tiếp của nông dân, mà mua thông qua Ông Nguyễn Văn Lúa.
 • B . Được tính vào chi phí được trừ nếu Ông Nguyễn Văn Lúa có Mã số thuế TNCN.
 • C . Được tính vào chi phí được trừ vì Cty đã lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ theo mẫu 01/TNDN kèm theo chứng từ thanh toán.
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 5 :

Thuế Trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế.
 

Đúng       Sai

Câu 6 :

Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công
 

 • A . Thưởng tháng lương thứ 13
 • B . Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
 • C . Thưởng bằng cổ phiếu
 • D . Thưởng hoàn thành xuất sắc công việc.
A       B       C       D      

Câu 7 :

Cty Hoàng Gia Luật mua 01 căn nhà của Cty Bất Động Sản Hoàng Anh Gia Lai tại Hà Nội để làm Văn phòng chi nhánh của Cty Hoàng Gia Luật có hóa đơn GTGT ghi tách riêng giá bán nhà là 16 tỷ, giá trị quyền sử dụng đất là 14 tỷ. Xác định Nguyên giá TSCĐ Cty Hoàng Gia Luật được trích khấu hao vào chi phí được trừ.

 • A . 14 tỷ
 • B . 16 tỷ
 • C . 30 tỷ
A       B       C      

Câu 8 :

Văn bản pháp luật nào sau đây đã hết hiệu lực ?

 • A . Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002
 • B . Thông tư số: 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007
 • C . Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010
 • D . Tất cả
A       B       C       D      

Câu 9 :

Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng với Bên Việt Nam  để xây dựng một nhà máy điện F với giá trị là 70 triệu USD.  Giá trị dự toán bao gồm:
+ Giá trị máy móc, thiết bị cung cấp cho  công trình: 50 triệu USD
+ Giá trị thiết kế dây chuyền công nghệ, thiết kế khác: 5 triệu USD
+ Giá trị nhà xưởng, hệ thống phụ trợ khác, xây dựng, lắp đặt:10,5 triệu USD
+ Giá trị dịch vụ giám sát, hướng dẫn lắp đặt: 3 triệu USD
+ Giá trị dịch vụ đào tạo kỹ thuật, vận hành thử: 1,5 triệu USD.

Biết rằng không tách riêng được , mà chỉ phỏng đoán giá trị từng hạn mục.

Xác định thuế TNDN của nhà thầu A ?
 

 • A . 1.400.000 USD
 • B . 1,295,000 USD
 • C . 805,000 USD
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 10 :

Thuế TTĐB không phải là loại thuế Gián thu

Đúng       Sai
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu