Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Không tính vào chi phí được trừ: Khoản Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành TSCĐ mà TSCĐ này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh ?

Đúng       Sai

Câu 2 :

Công ty A thực hiện làm đại lý cho Hãng vận tải biển X của nước ngoài. Theo hợp đồng đại lý vận tải, Công ty A thay mặt Hãng X nhận hàng vận chuyển ra nước ngoài, phát hành vận đơn, thu tiền cước vận chuyển...
Doanh nghiệp B của Việt Nam thuê Hãng X (qua Công ty A) vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Mỹ với số tiền vận chuyển là 100.000 USD.
Công ty A đã thuê tàu biển của doanh nghiệp Việt Nam hoặc tàu biển nước ngoài chở hàng từ Việt Nam sang Singapore với tiền cước vận chuyển là 20.000 USD và từ Singapore hàng sẽ được vận chuyển tiếp sang Mỹ bằng tàu của Hãng X.
Xác định Doanh thu chịu thuế TNDN của Hãng vận tải biển X của nước ngoài ?
 

 • A . 80.000 USD
 • B . 20.000 USD
 • C . 100.000 USD
 • D . Số khác
A       B       C       D      

Câu 3 :

Phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
 

 • A . Các phụ cấp theo qui định của Luật Lao động.
 • B . Các phụ cấp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội.
 • C . a & b đều sai
 • D . a & b đều đúng
A       B       C       D      

Câu 4 :

Giám đốc công ty B mua 1 chiếc du thuyền để vận chuyển hành khách và phục vụ khách du lịch, trường hợp này chiếc du thuyền đó chịu thuế TTĐB là đúng hay sai?
 

Đúng       Sai

Câu 5 :

Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì xử lý như thế nào ?

 • A . Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
 • B . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 • C . Người bán và người mua phải lập biên bản ghi rõ sai sót; người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ nội dung cần điều chỉnh cho hoá đơn số…, ký hiệu…(đã lập sai)
A       B       C      

Câu 6 :

Ông Chương, là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do nhiều cơ quan chi trả khác nhau. Ông Chương tự mình kê khai và nộp thuế theo mẫu số:
 

 • A . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN
 • B . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNC
 • C . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 07/KK-TNCN
 • D . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 04/KK-TNCN
 • E . Hàng tháng không cần phải nộp, mà khi Quyết toán TNCN năm, phải nộp Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN
A       B       C       D       E      

Câu 7 :

Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền :
 

 • A . TN do chuyển giao, chuyển nhượng quyền tác giả.
 • B . TN do chuyển giao, chuyển nhượng quyền sỡ hữu công nghiệp.
 • C . Câu a và b đều đúng.
A       B       C      

Câu 8 :

Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai

Câu 10 :

Cơ sở sản xuất C mua nguyên liệu là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và sau đó sử dụng một phần nguyên liệu để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cơ sở sản xuất đó phải nộp:
 

 • A . Thuế tiêu thụ đặc biệt của toàn bộ nguyên liệu đã mua
 • B . Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa còn để trong kho và hàng hóa đã đem ra bán
 • C . Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa đã đem bán trong kỳ
 • D . Không được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu