Bài Thi Trắc Nghiệm
Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là :
 

 • A . Thu nhập chịu thuế và thuế suất
 • B . Thu nhập tính thuế và thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
 • D . Cả a và b đều sai
A       B       C       D      

Câu 2 :

Cty TNHH May Tín Đạt, mở tờ khai Hải quan số 839/XK, thực xuất khẩu vào ngày 15/03/2011, Do việc đặt in hóa đơn gặp khó khăn, đến ngày 01/04/2011,  Cty Tín Đạt mới nhận được hóa đơn do nhà in chuyển đến. Cty lập tức tiền hành lập thông báo phát hành gửi cơ quan thuế, đồng thời kế toán tiến hành lập hóa đơn xuất khẩu cho tờ khai ngày 15/03/2011 nói trên. Hóa đơn lập ngày 01/04/2011. Vậy Doanh thu được ghi nhận vào ngày nào là đúng ?

 • A . 15/03/2011
 • B . 31/03/2011
 • C . 01/04/2011
 • D . Tât cả đều sai.
A       B       C       D      

Câu 3 :

Người nộp thuế tài nguyên là ?

 • A . Tổ chức khai thác tài nguyên
 • B . Cá nhân khai thác tài nguyên
 • C . Tất cả
A       B       C      

Câu 4 :

Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền :
 

 • A . TN nhận được do chuyển giao các bí quyết kỹ thuật theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
 • B . TN nhận được do chuyển nhượng quyền sỡ hữu thương mại.
 • C . Câu a và b đều đúng.
A       B       C      

Câu 5 :

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu:
 

 • A . Trong 2 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
 • B . Trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
 • C . Trong 4 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
A       B       C      

Câu 6 :

Tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế ( Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT ) là bao nhiêu % ?

 • A . Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm là 50%
 • B . Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 30%
 • C . Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 50%
 • D . Vận tải, sản xuất, kinh doanh khác là 30%
 • E . Tât cả đều đúng
A       B       C       D       E      

Câu 7 :

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng đúng hay sai?

Đúng       Sai

Câu 8 :

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, ( người bán và người mua chưa kê khai thuế ) nếu phát hiện sai phải xử lý như thế nào ?

 • A . Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 • B . Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
 • C . Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.
A       B       C      

Câu 9 :

Trong kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty A mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB  của cơ sở sản xuất D để xuất khẩu nhưng chỉ xuất khẩu một phần, phần còn lại thì tiêu thụ hết ở trong nước. Công ty A phải khai và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kỳ tính thuế tháng 7/2009  cho:
 

 • A . Toàn bộ số hàng hoá đã mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009.
 • B . Toàn bộ số hàng hoá đã xuất khẩu mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009 .
 • C . Toàn bộ số hàng hoá đã tiêu thụ trong nước mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009.
 • D . Cả a, b, c đều sai.
A       B       C       D      

Câu 10 :

Nhà thầu H của Hàn Quốc không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện hợp đồng ký với doanh nghiệp B ở Việt Nam về việc cung cấp dây chuyền máy móc, thiết bị kèm theo dịch vụ lắp đặt, vận hành chạy thử với giá trị là 10.000.000 USD. Hợp đồng không tách riêng được phần giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ lắp đặt, vận hành chạy thử . Xác định  tỷ lệ thuế GTGT áp dụng là?

 • A . 30%
 • B . 40%
 • C . 50%
 • D . 25%
A       B       C       D      
   
GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu