Bài Thi Trắc Nghiệm

Chủ Đề :
Hiển thị câu hỏi :
Ngẫu nhiên   Thứ Tự  
Độ khó :
Số câu hỏi :

Câu 1 :

Công ty A năm 2011 xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  (Quỹ) là 10% trên thu nhập tính thuế và Công ty đã thực hiện trích lập Quỹ hàng năm từ năm 2011 đến năm 2016. Đầu năm 2017 khi lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016, Công ty A lập báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ sau 5 năm căn cứ theo báo cáo trích, sử dụng Quỹ hàng năm như sau:
Mức trích lập Quỹ năm 2011 là 2 tỷ đồng. Đến hết kỳ tính thuế năm 2016, Công ty A mới sử dụng cho nghiên cứu khoa học là 1,2 tỷ đồng. Do sử dụng Quỹ không hết 70% nên Công ty thuộc diện bị truy thu thuế đối với số tiền Quỹ sử dụng không hết và trên số lãi phát sinh từ số tiền đã trích Quỹ theo quy định. Giả sử mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với Công ty trong giai đoạn trích Quỹ là 25%. Xác định số tiền thuế bị truy thu ?

 • A . 48 triệu đồng
 • B . 200 triệu đồng
 • C . 248 triệu đồng
 • D . Số khác
A       B       C       D      

Câu 2 :

Xác định thuế XK phải nộp trong năm của cty S với các tài liệu sau:
Tình hình sản xuất trong năm: SX 120.000 sp A (A ko thuộc diện chịu thuế TTDB), không có hàng tồn đầu kỳ
Tình hình tiêu thụ trong năm:
1)    Xuất khẩu 10ngàn sp điều kiện FOB với giá 60.000 đ/sp và 30ngàn sp điều kiện CIF với giá 66.700 đ/sp. Phí vận chuyển và bảo hiểm là 15% giá FOB
2)    Bán cho doanh nghiệp khu chế xuất 40.000 sp, giá bán 62.000 đ/sp.
3)    Xuất đại lý 20ngàn sp, giá bán của đại lý chưa có thuế GTGT là 55.000 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 5.000sp
Biết rằng: Thuế GTGT 10%, thuế xuất khẩu 2%.

 

 • A . 29,2 triệu đồng
 • B . 40,8 triệu đồng
 • C . 70 triệu đồng
 • D . Tât cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 3 :

Công ty Việt Luật sáp nhập vào Công ty Hoàng Gia Luật. Tại thời điểm sáp nhập, Giá trị Tài sản trên sổ sách kế toán của Công ty Việt Luật là 20 tỷ. Hội đồng định giá, đánh giá lại trị giá Tài sản của Công ty Việt Luật sáp nhập là 20,2 tỷ. Vậy Phần Chênh lệch do đánh giá lai khi sáp nhập có phải nộp thuế TNDN không ? Nếu có thì Công ty Việt Luật hay Công ty Hoàng Gia Luật phải kê khai, nộp khoản thuế này.
 

 • A . Không phải nộp.
 • B . Phải nộp thuế TNDN, Công ty Hoàng Gia Luật phải có nghĩa vụ kê khai và nộp số thuế trên.
 • C . Không phải nộp, vì Giá trị tài sản tăng do đánh giá lại khi sáp nhập đã chuyển cho đơn vị mới.
 • D . Phải nộp khoản thuế này, Công ty Việt Luật phải có nghĩa vụ kê khai và nộp số thuế trên.
A       B       C       D      

Câu 4 :

Giá tính thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu là:
 

 • A . Giá FOB
 • B . Giá FOB + thuế nhập khẩu
 • C . Giá CIF
 • D . Giá CIF + thuế nhập khẩu
A       B       C       D      

Câu 5 :

Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn :
 

 • A . Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
 • B . Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất
 • C . Cả a và b đều đúng
A       B       C      

Câu 6 :

Ông A là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức lương 10tr/tháng; là người độc thân; Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH, 1% BHYT.  Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế.
 

 • A . 209.000 đồng
 • B . 290.000 đồng
 • C . 920.000 đồng
 • D . Tất cả đều sai
A       B       C       D      

Câu 7 :

Doanh nghiệp A ở Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị cho Dự án Nhà máy xi măng với Doanh nghiệp B ở nước ngoài. Tổng giá trị Hợp đồng là 100 triệu USD, bao gồm giá trị máy móc thiết bị là 80 triệu USD (trong đó có thiết bị thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%), giá trị dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng là 20 triệu USD.
Khi nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị, Doanh nghiệp A là người nhập khẩu thực hiện nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với giá trị thiết bị nhập khẩu thuộc diện chịu thuế GTGT.
Việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT của Công ty B đối với giá trị hợp đồng ký với doanh nghiệp A.
 

 • A . Thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ (20 triệu USD), không tính trên giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu.
 • B . Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (100 triệu USD).
 • C . Cả A và B đều đúng
 • D . Cả A và B đều sai
A       B       C       D      

Câu 8 :

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế ?

Đúng       Sai

Câu 9 :

Người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
 

 • A . Phải khai thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.
 • B . Phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng, không kê khai thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng đại lý.
 • C . Chỉ kê khai thuế GTGT đối với khoản doanh thu hoa hồng đại lý nhận được từ đơn vị giao đại lý.
 • D . Không phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu bán hàng đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng
A       B       C       D      

Câu 10 :

Người nộp thuế không được quyền: Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.
 

Đúng       Sai
   

GÓC THÀNH VIÊN

Đăng ký thành viên

Quên mật khẩu